Geld voor Twentse inburgeringspilot

TWENTE - De Twentse gemeenten gaan een gezamenlijke proef houden om de inburgering van nieuwe Nederlanders verder te verbeteren. De gemeenten krijgen hiervoor ook een extra rijksbijdrage.

De nieuwe Wet Inburgering gaat in 2021 in. Deze nieuwe wet geeft gemeenten de regie over het inburgeringstraject dat zij moeten volgen. Het doel is om hen zo snel mogelijk wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving, hun lokale gemeenschap waar ze terecht komen en het liefste ook snel aan het werk of andere zinnige dagbesteding te helpen zoals vrijwilligerswerk. De gemeenten kregen de afgelopen jaren al veel extra taken op het gebied van werk, inkomen en zorg waardoor dit in theorie een logisch verlengstuk is.

Pilot
De gemeenten hebben gezamenlijk een subsidie aangevraagd van 275.000 euro voor een inburgeringspilot. Ter voorbereiding op de invoering van die wet stelt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze beschikbaar aan gemeenten. Zij gebruiken het geld voor de pilot 'Duale trajecten'. Dit zijn projecten waarbij de inburgering gecombineerd wordt, bijvoorbeeld met (vrijwilligers)werk. In de pilot gaan de gemeenten samenwerken met het ROC van Twente. De inburgeringslessen die de deelnemers daar volgen worden gecombineerd met praktijkleren, bijvoorbeeld in de zorg of techniek, en modules over diverse maatschappelijk thema's. Daarnaast worden dagdelen gevuld met het opdoen van werkervaring door vrijwilligerswerk, stages of participatieplaatsen. Door de combinatie van leren en werken/participeren worden de deelnemers volledig ondergedompeld in de Nederlandse maatschappij en hebben ze de kans het geleerde direct in een maatschappelijke context toe te passen. Dit draagt bij aan het sneller verwerven van de Nederlandse taal, deelname aan de samenleving en hebben ze eerder kans op een betaalde baan.

Enthousiast
Wethouder Rob Christenhusz van Oldenzaal, coördinerend wethouder Wet Inburgering namens de 14 Twentse gemeenten: "Dat is goed nieuws, omdat we daarmee de pilot in praktijk kunnen brengen en daarmee de inburgering in Twente kunnen verbeteren. Bovendien laat het weer eens zien dat regionale samenwerking loont." Oldenzaal is een gemeente waar al veel ervaring opgedaan is met het koppelen van maatschappelijke doelen aan maatschappelijke organisaties, met goed succes.

Meer berichten