<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhofvantwente.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Gemeente enthousiast over gedifferentieerd afvaltarief

HOF VAN TWENTE - De gemeente Hof van Twente is tevreden met de resultaten tot nu toe sinds de invoering van het gedifferentieerd afvaltarief. De gemeente wil graag de hoeveelheid ingezameld restafval verder terugdringen de komende jaren.

Op 1 januari 2017 voerde Hof van Twente het gedifferentieerd afvaltarief in; kortweg Diftar. De kern van dit beleid is dat inwoners per keer betalen voor het aanbieden van een bak of zak met restafval. Het aanbieden van GFT en verpakkingsafval is gratis. Deze vorm van afvalinzameling bleek in andere gemeenten de afgelopen jaren ook al succesvol. Doel van het beleid is om inwoners te stimuleren bewust hun afval beter te gaan scheiden.

Mooi resultaat
De invoering van dit nieuwe afvalbeleid heeft inmiddels een positief effect gehad, zo blijkt uit de evaluatie van de gemeente en een onderzoek onder de inwoners. De ambitie is om in 2030 te komen tot een afvalloos Hof van Twente en Regio Twente als geheel. In 2016 werd nog 180 kilo restafval per inwoner per jaar ingezameld. In 2018 was dit al gedaald naar 85 kilo per inwoner per jaar. Dit resultaat is ook aanzienlijk beter dan de eerdere doelstellingen van de gemeenteraad. Bij formulering van het beleid in 2015 was de ambitie om 148 kilo restafval over te houden. Volgens de gemeente staan de meeste inwoners op dit moment achter de ambitie om te komen tot een 'afvalloze' gemeente, met maximaal 50 kilo restafval per inwoner, per jaar.

Evaluatie
De gemeenteraad stelde in 2015 het afvalstoffenbeleidsplan vast met een ingebouwde evaluatie na twee jaar. Als onderdeel van het beleid kregen huishoudens ook een verpakkingscontainer voor onder meer verpakkingsplastic, blik en drankenkartons. Dit ging gepaard met een belangrijk stukje voorlichting om de inwoners bewust te maken van het belang van afvalscheiding en afvalvermindering. Er is namelijk nog wel verbetering mogelijk en nodig. De komende tijd zet de gemeente dan ook in op meer bewustwording over welk afval in welke container moet. Daarnaast stelt het college de gemeenteraad de vraag of er verdere wijzigingen nodig zijn in het afvalbeleid om de doelstelling te halen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhofvantwente.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195440&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhofvantwente.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195428&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhofvantwente.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>