Buurt zelf aan zet om wensen te vervullen

HOF VAN TWENTE - "Vraag niet wat de gemeente voor u kan doen, maar wat ú kunt doen voor de gemeenschap." Dit, even vrij geparafraseerd van de Amerikaanse president John F. Kennedy, is steeds vaker de insteek die gemeenten hanteren. Gemeenten kregen de afgelopen jaren steeds meer taken toegeschoven op het gebied van werk, inkomen en zorg, waardoor men zich echt moet richten op kerntaken. De inwoners moeten niet alleen meer hun mening kunnen geven over beleid, maar ook steeds vaker zélf direct bijdragen aan het uitvoeren van deze plannen.

Een goed voorbeeld van deze nieuwe trend van meer burgerbetrokkenheid zijn de vele buurtinitiatieven die de afgelopen jaren in gang zijn gezet in Hof van Twente. Buurtbewoners signaleren vaak dat er plekken zijn in de buurt die niet zo mooi zijn als zij graag zouden willen. Of dat er een functie ontbreekt waar behoefte aan is, zoals een nieuwe speelplek voor de jeugd, of juist een beweegtuin voor ouderen. Een buurtinitiatief kan dan uitkomst bieden. De gemeente is enthousiast dat ook voor de coronacrisis veel initiatieven in gang zijn gezet. En dat mensen ook nu, zelfs op anderhalve meter afstand van elkaar, hard werken om deze te realiseren.

Brede initiatieven
Veel buurtinitiatieven zijn van nature gericht op het verfraaien van openbare plekken in de directe omgeving. Bijvoorbeeld aan de Frans Halsstraat in Goor, waar inwoners aan de slag gingen om een groenstrook fleurig, afwisselend en kleurrijk te maken. De gemeente moedigt dit soort initiatieven van harte aan, ook omdat inwoners hiermee een stukje eigenaarschap tonen over hun omgeving en het ook nog eens bijdraagt aan de biodiversiteit en het steunen van nuttige insectensoorten. Dit deden ook de buurtbewoners aan de Wegereef in Hengevelde; hier werd een groenstrook ingezaaid met een bloemenmengsel voor een mooie bloemenrand. Aan de Huygensstraat in Goor werd een natuurlijke speelplaats en egelschuilplaats gerealiseerd. Aan de Berekleuw in Delden namen buurtbewoners het gereedschap zelf ter hand om een speeltuintje op te knappen. De gemeente kan vanuit het Wijkbeheer vaak meedenken over het realiseren van dit soort initiatieven.

Meer berichten