Foto: Shutterstock.com

Biodiversiteit in de Hof

HOF VAN TWENTE - De gemeente gaat de biodiversiteit meten met behulp van een nieuwe app. Via het beantwoorden van een aantal simpele vragen geeft de app snel een beeld van de biodiversiteit in de desbetreffende omgeving.


De komende jaren wordt er een breed programma uitgerold om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren. De gemeenteraad stelde hiervoor vorig jaar 1 miljoen euro beschikbaar.
De nieuwe app zal worden ingezet om de huidige situatie in kaart te brengen en de komende jaren te blijven monitoren hoe de biodiversiteit zich ontwikkelt. Hof van Twente heeft de primeur: de app is in de laatste fase van ontwikkeling en komt binnenkort ook voor anderen op de markt. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse partijen die zich binnen de gemeente bezighouden met ‘groene’ zaken. Deze kerngroep van partijen gaat de app allereerst gebruiken. De komende maanden zal die groep steeds verder worden uitgebreid, zodat er uiteindelijk een representatief beeld ontstaat van de biodiversiteit in de gemeente.

Meer berichten