Foto: ivn rijssen

SGP: behoudt de weidevogels!

TWENTE - De weidevogelstand staat in Overijssel onder druk door diverse oorzaken. Onder andere vossen en steenmarters spelen hierbij een rol; zij zijn de natuurlijke vijand van veel vogels. Maar: deze diersoorten zijn ook zélf bedreigd. Het vinden van een goede balans tussen behoud van diverse soorten vogels en andere bedreigde soorten is dan ook erg belangrijk.

Afgelopen week vroeg de SGP Provinciale Statenfractie aandacht voor betere bescherming van weidevogelsoorten. Fractievoorzitter Dirk van Dijk diende een motie in tijdens de behandeling van de perspectiefnota, een vooruitblik op de komende tijd. Voor het voorstel stemde een ruime meerderheid waardoor dit is aangenomen. “Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de bescherming van weidevogels”, betoogt Van Dijk. Als voorbeeld noemt hij het omrasteren met prikkeldraad van nesten van wulpen in het gebied De Olde Maten. “Zowel de inzet van de agrarische sector als van vrijwilligers is onmisbaar bij de bescherming van de weidevogels.”

In gesprek
Hij roept Gedeputeerde Staten op om met die sectoren in gesprek te gaan. Samen met agrarische organisaties, vogelbescherming, terreinbeherende organisaties en anderen zouden die kunnen onderzoeken op welke wijze de inzet van vrijwilligers gestimuleerd en bevorderd kan worden. Ook wil Van Dijk dat er gekeken wordt naar de bestrijding van predatoren, zoals de vos en de steenmarter, voor zover dat mogelijk is. Daarnaast noemt hij voorzieningen zoals plas-drasgebieden ‘erg belangrijk’ voor de leef- en broedomstandigheden van weidevogels. Het krijgen en behouden van draagvlak bij landeigenaren en vrijwilligers is cruciaal om positieve resultaten te boeken. De provincie zou hiervoor dan ook geld moeten inzetten, dat is noodzakelijk. Gedeputeerde Staten krijgen tot 1 november de tijd hoe zij hieraan een gewenste invulling kunnen geven.

Meer berichten