VVV-cheque als alternatief voor vakantie mantelzorggezinnen

TWENTE - Normaal biedt de Stichting Skik in Twente geheel verzorgde vakanties aan mantelzorggezinnen in Twente aan. Door het uitbreken van het corona virus en de maatregelen die genomen zijn door de regering, zijn de vakanties uitgesteld. Als compensatie ontvangen deze gezinnen nu een VVV-cheque, die naar eigen inzicht kan worden besteed.

De gezinnen die een vakantie aangeboden krijgen via Skik in Twente worden vooraf gescreend of ze hiervoor in aanmerking komen. De mantelzorggezinnen zijn 24/7 uur bezig met zorg in het gezin. Het bestuur van Skik weet uit ervaring dat het kwetsbare personen zijn die niet op vakantie gestuurd kunnen worden in deze onzekere tijd. Er rest helaas niets anders dan de vakanties uit te stellen. Het bestuur hoopt dat de ontwikkelingen dusdanig positief verlopen dat de gezinnen in de herfstvakantie op vakantie kunnen. Om het leed wat te verzachten krijgen de gezinnen nu VVV-cheques overhandigd, die ze naar eigen inzicht mogen besteden. Het bestuur hoopt dat de gezinnen veel “skik” beleven aan de VVV-cheque.

Over Skik
Stichting Skik in Twente wil geheel verzorgde vakanties bieden aan gezinnen met opgroeiende kinderen in Twente, waarvan tenminste één gezinslid permanent zorgbehoevend is. Deze mantelzorgende gezinnen kunnen zonder (medische) begeleiding niet samen op vakantie. Skik in Twente wil in die behoefte voorzien, juist daar waar het gezinnen betreft die het aan financiële draagkracht ontbreekt. De afgelopen vijf jaar zijn maar liefst 65 gezinnen op vakantie geweest. De vakanties – die een midweek duren – vinden plaats bij ’t Keampke in De Lutte of bij Landal op de Hellendoornse Berg. Donaties zijn van harte welkom; deze lopen nu terug doordat bijvoorbeeld serviceclubs geen activiteiten kunnen houden. Kijk voor meer informatie op de website: www.skiktwente.nl

Meer berichten