Hoe staat het met uw zwemvaardigheid?

TWENTE - De eerste tropische dagen liggen weer achter ons. Veel Twentenaren maakten gebruik van de gelegenheid om weer eens het zwemwater op te zoeken. Maar in de zwemplassen zit ook een gevaar: de minder geoefende zwemmer kan in de problemen komen en ook veel oudere zwemmers overschatten hun vaardigheden.

Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat er vorig jaar 76 inwoners van Nederland om het leven kwamen door verdrinking. Dit is een relatief gunstig cijfer; in 2018 waren dit er nog 36 meer. Daarnaast verdronken ook 26 niet-inwoners, hetzelfde aantal als in 2018.

Vaak ouderen
De meeste verdrinkingen vinden plaats onder ouderen van 60 jaar en ouder. In 53 procent van de gevallen gaat het om deze leeftijdsgroep. Jongeren zijn het minst vaak slachtoffer van verdrinking; zij hebben vaak nog een relatief goede zwemvaardigheid. Zwemmen is een vaardigheid die je goed op peil moet houden door het af en toe te doen. Wie al sinds de kindstijd niet zwemt loopt een groter risico om in de problemen te komen. Een keer een herhalingsles bij uw plaatselijke zwembad kan dan ook zeker geen kwaad.

Risicogroep
Een andere risicogroep zijn mensen van niet-Nederlandse afkomst. In Nederland hebben we nog een relatief sterke zwemcultuur, waarbij ouders vaak met de kinderen naar een zwembad gaan en veel kinderen nog zwemles krijgen. Bij gezinnen met een niet-westerse achtergrond is dit helaas doorgaans niet zo. Zij verdrinken statistisch drie keer zo vaak als autochtone Nederlanders. Er zijn gelukkig steeds meer initiatieven om ook hen beter te laten zwemmen om hun veiligheid te vergroten. Daarnaast worden ook steeds meer gevaarlijke zwemsituaties aangegeven met meertalige borden. Immers, een bord met 'gevaarlijke stroming' in het Nederlands is voor anderen weinig zeggend zonder context.

Meer berichten