Foto:

Koopovereenkomst TSB-terrein getekend door Hof van Twente

GOOR - The gemeente Hof van Twente heeft afgelopen week de koopovereenkomst voor het TSB-terrein getekend.

Wethouders Harry Scholten en Wim Meulenkamp tekenden de overeenkomst samen met Wim Oude Wolbers en Floris Droste namens Oude Wolbers-Droste Projectontwikkeling. Als de gemeenteraad akkoord gaat op 15 september, dan is de gemeente eigendom van dit grote terrein van de Twentsche Stoomblekerij. Ook omliggende grond is al gemeentelijk bezit; in totaal is dan ruim 18 hectare grond beschikbaar voor herontwikkeling.

Plannen
Met de aankoop krijgt de gemeente zelf de regie in handen om dit gebied om te vormen voor de functies wonen, werken en recreëren. Dit draagt bij aan het verder vergroten van de leefbaarheid in Goor en de gehele gemeente. Het is een aankoop voor de langere termijn. De gemeente neemt dan ook de tijd om het gebied de komende jaren op een goede manier te ontwikkelen. Voor de huidige huurders zal er op de korte termijn dan ook niet veel veranderen. Eventuele veranderingen zullen uiteraard in goed overleg gaan.

Volop kansen
Het terrein van 18 hectare biedt volop ruimte voor allerlei kansen. Denk daarbij aan woningbouw, klimaatadaptatie en biodiversiteit. De karakteristieke panden, die de industriële geschiedenis van Goor weergeven, kunnen worden hergebruikt. Daarmee blijft dit belangrijke historisch erfgoed behouden voor Goor. Met de aankoop wordt bovendien de weg vrijgemaakt voor de verlegging van een deel van de D.J. Bunschotenstraat, een langgekoesterde wens.

Meer berichten