Foto:

Geen Kleurrijk, wel Dag van de Dialoog!

HOF VAN TWENTE - De organisatie zou in de zomer bepalen of het eventueel mogelijk is Kleurrijk in de Hof nog in de tweede helft van het jaar te houden. Mede door de huidige 1,5 meter regel is besloten Kleurrijk in de Hof niet meer dit jaar te organiseren.

Het doel van Kleurrijk is verschillende culturen verbinden en dat is in de huidige situatie ondoenlijk. Ze gaan eind dit jaar bekijken of en hoe we Kleurrijk 2021 gestalte kunnen geven. Wat wel dit jaar door gaat, is de Dag van de Dialoog en wel op 5 november. Voor meer info daarover kijkt u op de website: www.kleurrijkindehof.nl/goor-in-dialoog/doelstelling/.

Samenwerking
Kleurrijk in de Hof wordt, gezamenlijk, georganiseerd door Goor in Dialoog, Geloofsgemeenschappen Hof van Twente, de gemeente Hof van Twente, Salut en Vluchtelingenwerk Oost Nederland. Zie ook: www.kleurrijkindehof.nl.

Meer berichten