Foto:

Subsidie technisch MBO-onderwijs

HENGELO - Techwise Twente heeft een subsidie van 1,9 miljoen euro toegekend gekregen vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo en 400.000 euro van de provincie Overijssel. Techwise Twente is de technische aanjager voor nieuw mbo-onderwijs binnen ROC van Twente in nauwe samenwerking met bedrijfsvakscholen REMO, SMEOT en STODT.

Met dit geld kan Techwise opnieuw een boost geven aan het verhogen van de instroom van nieuwe studenten in de techniek, het ontwikkelen van nieuw technisch mbo-onderwijs en het bijscholen van docenten en werknemers om aan de vraag uit het bedrijfsleven te kunnen blijven voldoen. “Met deze subsidie zetten we sneller de volgende stap in de ontwikkeling van hoogwaardig, ambitieus technisch mbo-onderwijs in Twente,” zegt Bert Wessels, directeur Techwise. “En dat is noodzakelijk want technologische ontwikkelingen staan niet stil. Smart Industry, digitalisering, Artificial Intelligence, robotisering, de energietransitie en de circulaire economie zijn voorbeelden van thema’s waar we nu mee te maken hebben en de komende jaren nog meer."

Grote personeelsvraag
In de maakindustrie is de economische druk van concurrentie op kwaliteit, prijs en levertijd hoog. Dit dwingt bedrijven tot verdere automatisering, efficiëntere productieprocessen en snellere productinnovatie. Daardoor is er voortdurend vraag naar (nieuwe) juist gekwalificeerde medewerkers. Deze vraag wordt nog urgenter als straks ervaren medewerkers met pensioen gaan. Het project ‘Scale-up Techwise Twente’, waaraan de subsidie is toegekend, voorziet daarin. Het geld maakt het mogelijk om met het bedrijfsleven versneld nieuw onderwijs te ontwikkelen met alles wat daarbij hoort met als belangrijkste onderwerp digitalisering. Deze toekenning is een mooi resultaat om de plannen voor de komende 5 jaar voort te zetten.

Meer berichten