Foto: Shutterstock

Veel asbestdaken verwijderd, maar ook nog veel te gaan

HOF VAN TWENTE - Asbest; alleen de naam al roept een bepaald ongemak op bij mensen. Het wondermateriaal van weleer is nu een molensteen om onze collectieve nek. Het verwijderen van asbest heeft vanuit gezondheidsoogpunt een hoge prioriteit. Daarom zijn we ook in Hof van Twente druk bezig met het saneren van asbesthoudende daken.

Er zijn nog veel asbesthoudende daken te vinden binnen Hof van Twente. Hoewel het gebruik van asbest al sinds 1993 verboden is, zijn er nog veel oude daken van voor dit jaar waar asbest in zit. Het gevaar zit hem tegenwoordig in het beschadigen van het dak door bijvoorbeeld een storm of brand. Hierbij kunnen gevaarlijke vezels losraken die slecht zijn voor de gezondheid.

Langzame sanering
Zoals de lezer wellicht weet had de overheid aanvankelijk het plan om asbesthoudende daken geheel te verbieden, waarbij eigenaren van zo'n dak effectief verplicht waren om dit te laten saneren. Om diverse praktische en politieke redenen werd uiteindelijk afgezien van een dwingend verbod. Maar de wens blijft om Nederland uiteindelijk helemaal asbestvrij te maken.

Subsidieregeling
In de Hof van Twente kunnen eigenaren van een asbesthoudend dak nog steeds aanspraak maken op subsidies voor het saneren van hun dak. Voor daken die door een professioneel bedrijf verwijderd worden is de bijdrage dan 2,25 euro per vierkante meter voor een object buiten de bebouwde kom en 4,50 euro per vierkante meter binnen de bebouwde kom - immers, het saneren van objecten die dichter bij mensen staan heeft een wat hogere prioriteit.

Doe Het Zelf
De gemeente heeft ook een 'doe het zelf-pakket' beschikbaar om asbestdaken tot 35 vierkante meter te saneren. Dit biedt beschermingsmiddelen voor twee personen om zelf het dak te verwijderen en in te pakken, waarna het gratis afgevoerd kan worden via het gemeentelijke milieupark. Bel voor informatie met de gemeente: 0547-858585. Weet u niet zeker of een object asbesthoudend is? kijk op www.milieucentraal.nl/asbestverwijderen voor een uitleg of schakel een professioneel bedrijf in.

Meer berichten