OVKK: bereikbaarheid in buitengebied is nog vaak slecht

TWENTE - De mobiele bereikbaarheid in veel Overijsselse buitengebieden is nog erg slecht. De Overijsselse Vereniging voor Krachtige Kernen trekt opnieuw aan de bel. In een brief aan de Tweede Kamer vragen zij aandacht voor dit thema.

De afgelopen jaren was er in Twente al groeiende aandacht voor bereikbaarheid. In diverse kernen waaronder in Noordoost-Twente werden ook concreet extra zendmasten geplaatst, zodat in ieder geval kleine kernen wat beter mobiel bereikbaar zijn. Toch zijn er nog echt grijze vlekken qua totale onbereikbaarheid; wel opmerkelijk voor een land waar iederéén inmiddels een smartphone heeft en het gebruik zo ingeburgerd is.

Concrete risico's
Er zijn in Overijssel nog steeds plekken te vinden waar mensen alleen buiten de deur mobiel kunnen bellen. Dit levert uiteraard naast de praktische irritatie ook de nodige maatschappelijke risico's op. Wanneer mensen bijvoorbeeld niet het noodnummer 112 kunnen bereiken, kunnen er doden vallen. Sommige lokale organisaties zijn al jaren bezig om hier verandering in te brengen, vaak zonder succes. Extra zendmasten zijn duur voor providers.

Brief
De Overijsselse Vereniging voor Krachtige Kernen stuurde een brief naar de Tweede Kamer, mede met de Plaatselijke Belangen die in Overijssel actief zijn. De brief ging zowel naar de Overijsselse kamerleden als de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat. De OVKK hoopt dat door deze aandacht juist mensen en organisaties in beweging te krijgen, zodat er echt gewerkt (en niet weer alleen maar gepraat) gaat worden aan een oplossing en Overijssel overal mobiel bereikbaar is.

Meer berichten