Provincie blijft investeren in bedrijventerreinen in crisistijd

TWENTE - In deze crisistijd is het belangrijk om te blijven investeren in een zo goed mogelijk ondernemersklimaat. Goede bedrijventerreinen zijn hierbij van grote waarde. De Provincie Overijssel trekt nu extra geld uit om in de nabije toekomst investeringen verder te kunnen stimuleren.

Ondanks de grote gevolgen van de crisis voor de economie zijn er ook veel Overijsselse bedrijven die juist nu graag willen investeren in hun werklocatie. De Provincie Overijssel wil dit graag mogelijk maken, omdat deze investeringen ook weer de nodige werkgelegenheid op zullen leveren die zeer welkom is. Bovendien kunnen zo ook bredere maatschappelijke doelen gestimuleerd worden, zoals het verduurzamen van bestaande industrieterreinen, circulair produceren en sociale inclusie.

Extra geld
De Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen voor dit doel een renteloze lening beschikbaar van 10 miljoen euro, ten behoeve van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel. Het geld moet dan een totale investering op gang brengen van zo’n 260 miljoen euro, verdeeld over 14 locaties in de hele provincie.

Belangrijk
Gedeputeerde Eddy van Hijum benadrukt dat het juist nu belangrijk is om te blijven investeren als overheid en ondernemer om de economische impact van de crisis te beperken. De lening loopt ook vooruit op een breder herstelplan voor de Overijsselse economie, dat de Gedeputeerde Staten bij de begroting voor 2021 willen presenteren. Ook de afgelopen maanden zijn al veel zaken in gang gezet om ondernemers en organisaties te steunen.

Meer berichten