Nieuwe campagne ‘Senioren en Veiligheid’ gestart

TWENTE - Ouderen zijn helaas een geliefd doelwit van allerlei vormen van criminaliteit. Gelukkig zijn senioren over het algemeen wel wat beter bewust van risico’s dan enkele jaren geleden. Bijvoorbeeld de babbeltrucs aan de deur of het ontfutselen van pincodes aan de telefoon. Om ouderen nog weerbaarder te maken is de nieuwe campagne Senioren en Veiligheid opgezet.

Op 1 september ging deze campagne van start, een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met diverse andere partijen. Heel september wordt aandacht geschonken aan diverse vormen van criminaliteit waar ouderen een hoger risico op lopen. Ouderen zijn in algemene zin niet direct vaker slachtoffer van strafbare feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen. Maar criminelen richten zich soms wel specifiek op deze groep. Het is een gegeven dat veel senioren minder waakzaam zijn; minder wantrouwend. De vormen van fraude en criminaliteit waar zij mee te maken hebben zijn vaak hier op gericht. Sinds de start van de corona-crisis zijn er ook verschuivingen zichtbaar in de populariteit van diverse vormen van fraude. Zo nam de hulpvraag-fraude fiks toe. Hierbij worden mensen via WhatsApp benaderd zogenaamd door een bekende, met de vraag om hen geld over te maken en dat zij hun telefoon kwijt zijn. Ook worden juist babbeltrucs gebruikt waarbij criminelen hulp aanbieden. Zij kunnen zich bijvoorbeeld voordoen als een wijkverpleegkundige, welzijnswerker of iemand van de kerk. Wanneer ouderen slachtoffer worden, is het belangrijk om aangifte te doen, zo benadrukt ook de campagne.

Invulling
Afgelopen week stond het thema meekijken bij pinnen centraal. Het komt nog vaak voor dat criminelen mee gluren bij het pinnen om de code te lezen en vervolgens de pas stelen. Scherm dan ook altijd goed de code af en toets deze niet in wanneer er mensen te dichtbij staan. Deze week staan babbeltrucs centraal, van 15 tot 21 september de hulpvraagfraude en van 22 tot en met 28 september phishing. Kijk voor meer informatie ook op: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Meer berichten