Hof van Twente duurzaam met energie van Twence

HOF VAN TWENTE - De Hof en negen andere Twentse gemeenten nemen vanaf 2021 duurzame energie af van Twence. Een belangrijke stap vooruit om ook op dit vlak duurzamer te gaan werken.

Vanaf 2021 zullen de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Tubbergen en Wierden duurzame elektriciteit afnemen van Twence, waarvan ze ook al aandeelhouder zijn. Op woensdag 9 september werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Twence en de gemeenten bekrachtigd.

Mooie stimulans
Verder resultaat van de overeenkomst is dat de productie van in de Twentse regio opgewekte duurzame energie wordt aangejaagd. Dit stimuleert de innovatie en arbeidsmarkt en inwoners kunnen meeprofiteren. Wethouder en bestuurlijk trekker Jaimi van Essen van Losser legt uit: “Het zoeken naar duurzame energietoepassingen is belangrijk voor een goede en gezonde toekomst. Via de samenwerking tussen Twentse gemeenten bundelen we onze krachten en kennis en delen we ervaringen. Dat geldt ook voor onze inkoop van energie. Twence produceert voor ons 100 procent duurzame energie en gaat nieuwe energieprojecten ontwikkelen in de deelnemende gemeenten. Greenchoice is betrokken als leverancier van de energie. Nieuwe Energie Overijssel heeft ook een bijdrage geleverd. Met deze gezamenlijke inspanningen van Twence, de gemeenten, Nieuwe Energie Overijssel en de samenleving dragen we bij aan de verduurzaming van onze regio.”

Grootverbruikers
Gemeenten verbruiken veel energie. Denk aan de straatverlichting, de gemeentehuizen maar ook panden die in beheer zijn zoals zwembaden, sporthallen en scholen. De tien gemeenten gebruiken bij 4.700 aansluitingen ongeveer 36.000 MWh per jaar. Vergelijkbaar met het verbruik van ongeveer 12.850 huishoudens. De gemeenten werken zelf ook al jaren aan het terugdringen aan dit totale verbruik; de meest duurzame opzet. De ambitie is om uiteindelijk de helft van het energieverbruik duurzaam op te gaan wekken bij alle deelnemende partijen. Dit zal dus wel de nodige inzet vergen.

Meer berichten