Internationale Coming Out Day

Coming Out Day: Twente staat stil bij tolerantie en diversiteit

TWENTE - Deze zondag is het Coming Out Day. De internationale dag is terug te voeren op een mars voor de rechten van homo’s en lesbiennes in Washington, D.C. (VS) op 11 oktober 1987. In 2009 werd 11 oktober in Nederland uitgeroepen tot Nationale Coming-Outdag, bedoeld om aandacht te vragen voor de sociale acceptatie van LHBTI+ (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse). Sindsdien worden op die datum in diverse steden activiteiten georganiseerd.

In veel gemeentes zal dadelijk weer de Regenboogvlag worden gehesen, het internationale symbool van de LHBTI-gemeenschap. Nederland telt 75 zogenaamde regenboogsteden die dit maatschappelijke thema willen ondersteunen. Bij het station van Almelo werd in 2016 bijvoorbeeld het eerste regenboogzebrapad van Twente onthuld. Hengelo en Enschede hebben een officiële status als regenbooggemeente, dat wil zeggen: zij hebben met het ministerie (OCW) een intentieverklaring getekend om de acceptatie en veiligheid van LHBTI’ers binnen de gemeente te bevorderen. Denk aan het tegengaan van discriminatie op de woning- of arbeidsmarkt of intimidatie en geweld op straat. De landelijke overheid stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

Bewustzijn
Diversiteit op het gebied van seksuele geaardheid wordt helaas, ook in Nederland, niet overal zonder meer geaccepteerd. Het openlijk uiten van de eigen identiteit is niet zelden een grote worsteling. Er speelt meestal angst voor negatieve reacties van vrienden en familie op het feit dat iemand bijvoorbeeld homo of transgender is. Het publiekelijk vieren van diversiteit en aandacht voor de misstanden op dit gebied blijft belangrijk. Het doel is om iedereen te laten weten dat je mag zijn wie je bent, zonder schaamte. In een ideale wereld zou uit-de-kast-komen eigenlijk overbodig moeten zijn. Uiteindelijk bevestigt het dat je afwijkt van de (heteroseksuele) norm, terwijl het er juist om gaat dat we allemaal gelijkwaardig zijn. Steeds meer jonge mensen hebben weinig op met hokjesdenken en vinden het lang niet altijd nodig om hun geaardheid expliciet te benoemen. Iemand die hetero is hoeft immers ook niet uit de kast te komen. Niettemin vervult de Coming-Outdag een belangrijke rol in het vergroten van zichtbaarheid en het creëren van bewustzijn in alle lagen van de samenleving.

Meer informatie
Ben je benieuwd naar initiatieven in de regio of wil je in contact komen met LHBTI’ers in jouw omgeving, kijk dan eens op www.coctwenteachterhoek.nl.

Meer berichten