Provincie Overijssel stelt geld beschikbaar voor crisissteun

TWENTE - De coronacrisis is een marathon; niet een sprint. En de gevolgen voor de Overijsselse economie en samenleving zijn duidelijk merkbaar. Naast de landelijke, regionale en lokale overheden doet ook de Provincie Overijssel veel om de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Zo trekken zij extra geld uit voor steunmaatregelen.

De Provincie Overijssel presenteerde afgelopen week een breed pakket aan maatregelen, gericht op herstel en transitie voor het MKB, familiebedrijven, innovatie en kennisontwikkeling. Ook is er geld voor de arbeidsmarkt en cofinanciering voor investeringen van het Rijk en de Europese Unie ten behoeve van herstel. Daarnaast zal de Provincie ook geplande eigen investeringen en uitgaven naar voren halen. In totaal gaat het om een bedrag van 135 miljoen euro. De Provinciale Staten moeten nog wel in november instemmen met deze besteding als onderdeel van de nieuwe begroting.

Hard nodig
Gedeputeerde Eddy van Hijum benadrukt dat het geld ook echt nodig is om de samenleving te steunen. Zeker nu we kijken naar een groeiende werkloosheid en stijgende coronacijfers. Het geld zal echter ook een bredere positieve uitwerking hebben, zo is de hoop. Hiermee kunnen ondernemers ook investeren in een stukje innovatie en maatschappelijke doelen zoals klimaatverandering, de energietransitie en de circulaire economie. De Gedeputeerde Staten stellen ook voor om een lening van 10 miljoen euro te verstrekken aan investeringsfonds Wadinko. Hiermee kunnen MKB- en familiebedrijven direct geholpen worden om gevolgen van de crisis te beperken. Familiebedrijven zijn belangrijk voor de Overijsselse economie.

Meer berichten