Twentse spoedzorg bundelt krachten op één locatie

TWENTE - Na een lange tijd van voorbereiding is het eindelijk zover; de pilot zorgcoördinatiecentrum (ZCC) spoedzorg in Twente is actief.

Het zorgcoördinatiecentrum Twente is gevestigd op de spoedpost in Enschede. Op deze locatie werken de triagisten en verpleegkundig centralisten van Ambulance Oost, Spoedzorg Huisartsen Twente, Mediant en Livio Zorgcentrale samen op een locatie. Op die manier bundelen ze hun krachten om zo betere spoedzorg te bieden. De instellingen Centrale Huisartsenpost Almelo, Carintreggeland en Dimence werken daarnaast actief mee aan de projectorganisatie. Het doel van dit zorgcoördinatiecentrum: de juiste zorg, door de juiste zorgverlener op het juiste tijdstip op de juiste plek.

Verhoging kwaliteit
De samenwerking binnen de acute zorgketen is niet nieuw. Het voordeel van samenwerken op het ZCC is wel dat diverse professionals elkaar beter leren kennen. Zo kan iedereen optimaal profiteren van elkaars expertise. Tijdens de pilot wordt getoetst of bijvoorbeeld het onderling schakelen soepeler gaat. Door het verbeteren van de coördinatie kan de kwaliteit van de zorg worden verhoogd, zo is de verwachting. Ongeacht met wie de patiënt contact zoekt, moet de hulpvraag leiden tot het ontvangen van de juiste zorg. Juist in de bijzondere tijden van Covid-19, waarin de capaciteit onder druk staat, is dit van groot belang.

Werkwijze
Iedere partner behoudt in het zorgcoördinatiecentrum het eigen telefoonnummer. Patiënten nemen zo naar eigen inzicht contact op met een van de zorgverleners. De triagist, centralist of verpleegkundige beoordeelt de situatie van de patiënt en bepaalt welke zorg het meest geschikt is. Is de patiënt aan het juiste adres, dan handelt deze partij de zorg direct af. Concludeert de medewerker dat de patiënt meer gebaat is bij zorg of de expertise van een andere partner, dan wordt dit overlegd in het centrum.

Meer berichten