Maak gebruik van uw recht

HOF VAN TWENTE - De gemeentelijke belastingen in de Hof gaan volgend jaar omhoog. Voor velen die het in deze tijd financieel zwaar hebben, lijkt dit slecht nieuws. Mensen zijn zich er echter lang niet altijd van bewust dat ze wellicht in aanmerking komen voor kwijtschelding van deze lokale lasten.

De fractie GroenLinks Hof van Twente heeft zodoende bij de begrotingsbehandeling 2021 een motie ingediend om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen informatie krijgen over mogelijke kwijtschelding van lokale lasten. Ieder huishouden moet heffingen aan de gemeente betalen. Zoals de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Daarnaast betaalt u aan het waterschap de waterschapsbelasting. Als u een laag inkomen heeft, op bijstandsniveau, komt u meestal in aanmerking voor kwijtschelding van lokale lasten. Huishoudens met een inkomen net boven bijstandsniveau kunnen soms (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgen.

Bezuinigingen
De gemeente moet minstens 2 miljoen euro bezuinigen in 2021. Om de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente op peil te houden zullen een aantal lokale lasten stijgen. GroenLinks vindt wel dat de gemeente haar sociaal gezicht moet laten zien. De ingediende motie verzoekt het bestuur om in deze moeilijke periode, samen met alle partners in het veld, een extra inspanning te plegen om het recht op kwijtschelding van lokale lasten onder de aandacht te brengen van alle inwoners van de Hof. Deze motie is uiteindelijk aangenomen dankzij de stem van de mede-indieners en steunbetuigers. “Er is prima samengewerkt met de raadsleden van CDA, D66, Gemeente Belangen, PvdA, SP en VVD. Wij hopen vaker tot initiatieven te komen die unaniem wordt gedragen door de gemeenteraad”, aldus William Sanchez, fractievoorzitter GroenLinks.

Meer berichten