Erfcoaches bieden grote toegevoegde waarde

HOF VAN TWENTE - De Erfcoaches die sinds afgelopen jaar ingezet worden in diverse Overijsselse gemeenten hebben een grote toegevoegde waarde. Ook in Hof van Twente zijn deze fanatiek aan de slag gegaan.

Zij worden ingezet vanuit het provinciale project Toekomstgerichte Erven. Al veel inwoners van het buitengebied hebben stappen gezet die zij anders niet zouden ondernemen. De resultaten zijn dusdanig positief dat er besloten is om de erfcoaches ook in 2021 in te laten zetten. De afgelopen jaren kampt de agrarische sector met fikse uitdagingen waar een individuele ondernemer niet altijd een passende lijn in kan vinden. Zo staat de bedrijfsvoering onder druk door de steeds strengere wet- en regelgeving. Je komt dan voor de keuze te staan: blijf ik investeren, stop ik of hoe ga ik alles omgooien naar een nieuw, toekomstbestendig alternatief?

Toegevoegde waarde
De erfcoaches gaan in gesprek met erfeigenaren over de opgaves en vragen waar zij mee zitten voor de toekomst. Dit kan heel divers zijn. Bijvoorbeeld wanneer een agrarisch bedrijf toekomstbestendig wil worden of juist wil stoppen om andere activiteiten te ondernemen. Maar ook op het gebied van bijvoorbeeld asbestverwijdering en andere thema’s kunnen zij goed adviseren. Deze keukentafelgesprekken tonen aan dat er echt een duidelijke toegevoegde waarde is voor deze personele inzet; het zijn open gesprekken waar vaak veel op tafel komt. Bovendien zijn de erfcoaches geheel onafhankelijk en gaan in vertrouwen en anoniem om met de besproken onderwerpen. Wie meer informatie wil kan kijken op de vernieuwde website www.erfcoach.com

In de Hof
In Hof van Twente zijn Babke Roeterdink en Hendry van Ittersum actief als erfcoaches. Zij zijn bereikbaar via 06-13488967, broeterdink@stimuland.nl en 06-57059830, hvanittersum@stimuland.nl respectievelijk. Sinds april zijn zij in verband met de coronacrisis overgestapt op digitale keukentafelgesprekken. Immers, de vragen blijven relevant evenals hun inzet. Zij nodigen agrariërs en anderen in het buitengebied dan ook van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Telefonisch of digitaal praten ze graag met u verder en proberen zij de eerste lijnen te schetsen naar aanleiding van uw vraag. Juist ook in deze tijd is het van belang om het vizier richting de toekomst open te houden. Ze denken graag met u mee!

Meer berichten