Hof van Twente bezuinigt: 'Wel taken, geen knaken'

HOF VAN TWENTE - De gemeente Hof van Twente staat voor harde keuzes. De komende jaren moet de gemeente meer taken uitvoeren met minder middelen. Afgelopen week werd de begroting formeel vastgesteld door de gemeenteraad. Een begroting met weinig om vrolijk van te worden, zo erkent ook de gemeente. De komende tijd zal de broekriem dan ook flink aangehaald moeten worden om het huishoudboekje duurzaam op orde te krijgen én te houden.

Hof van Twente is helaas niet de enige gemeente die kampt met fikse uitdagingen. De oorzaak is ook vrijwel overal hetzelfde: de gemeente kreeg meer en meer taken toegeschoven van het Rijk, maar onvoldoende extra geld om deze naar de geldende eisen uit te voeren. Oftewel, de gemeenten moeten steeds meer uit eigen middelen bijpassen. Het Rijk brengt hiermee veel gemeenten in een benarde positie.

Keuzes maken
De afgelopen jaren kon de gemeente nog voorkomen dat inwoners van de Hof té veel zouden merken van deze situatie. Bezuinigingen werden en worden breed gespreid om een gemeente te blijven met een sociaal gezicht en brede sport- en welzijnsvoorzieningen. Dit jaar zal er echter wel meer zichtbaar zijn en dieper gesneden moeten worden in de uitgaven.

Bezuinigingen
De gemeente zal onder meer 700.000 euro besparen op het beheer van de openbare ruimte. Dit komt onder meer neer op minder maaien en minder groenonderhoud, waardoor een en ander er wat verwilderd uit kan komen te zien. Wel is dit weer positief voor de biodiversiteit. Verder moet de gemeente zelf 100.000 extra bezuinigen binnen de organisatie en nog eens 245.000 euro op materiële uitgaven. Binnen het sociaal domein (werk, inkomen en zorg) gaat de gemeente 100.000 euro bezuinigen. Zo zal de strijkvoorziening niet meer per persoon vergoed worden, maar komt er een centrale voorziening. De OZB gaat verder omhoog met tien procent en de welzijnssubsidies blijven op het huidige niveau zonder inflatiecorrectie. De gemeente blijft wel investeren in diverse zaken, zoals het uitbouwen van Rood-Zwart in Delden naar een wijkvoorziening, steun voor het Taalpunt en het verbeteren van onbewaakte overwegen.

Meer berichten