Foto: Shutterstock

Breng asbest gratis naar het Milieupark Hof van Twente

HOF VAN TWENTE - Het weghalen van asbest is een belangrijke ambitie voor veel gemeenten. Hoe minder van dit gevaarlijke spul nog aanwezig is, hoe beter. De gemeente moedigt inwoners dan ook aan om objecten te saneren zoals schuurtjes. U kunt dan zelfs het asbest gratis wegbrengen naar het Milieupark.

Het is eigenlijk schokkend dat we het moeten zeggen, maar dump geen asbest in het mooie buitengebied. Helaas signaleert de gemeente nog regelmatig dat mensen asbestafval dumpen in de natuur. De gemeente moet dan hoge kosten maken om dit door een erkend asbestverwijderingsbedrijf af te laten voeren. Dit levert de gemeenschap weer hogere lasten op - we betalen allemaal mee aan dit asociale gedrag. Asbest is in de meeste gevallen niet direct een groot gevaar voor de gezondheid. Maar wanneer asbest ouder is of bij brand vrijkomt is dit wel een gevaar; de vezels zorgen voor gezondheidsschade.

Gratis wegbrengen
Asbest kan men in veel gevallen gratis wegbrengen naar het afvalbrengpunt aan de Mossendamsdwarsweg 1 in Goor. Verpak het asbest dubbel in doorzichtig plastic en lever het daar gratis in. Om mensen goed te informeren over asbestsanering is op internet veel informatie gezet. Kijk daarom ook voor sanering op: https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/asbest-van-het-dak-verwijderen.html

Meer berichten