Foto: Suzanne Van Gaale

GroenLinks wil meer resultaat zien als Fairtrade Gemeente

HOF VAN TWENTE - GroenLinks vraagt het gemeentebestuur om een overzicht van de in 2020 uitgevoerde activiteiten ter bevordering van de fairtrade gedachte en naar de plannen voor 2021.

Aanleiding hiervoor is het ontbreken van enige rapportage tot nu toe aan de raad hierover en het onbekend zijn van de plannen voor 2021. Daarnaast is er onlangs ook een overzicht verschenen door de Provincie Overijssel van de vorderingen die gemeenten maken met het nastreven van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals. Ook daarover ontbreekt een rapportage aan de raad. 10 van deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen worden met de fairtrade campagne nagestreefd.

Fairtrade Gemeente
Eind 2018 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten Fairtrade Gemeente te willen worden en deel te gaan nemen aan de fairtrade gemeente campagne. Vervolgens is een brief met de benodigde toezeggingen gestuurd aan de landelijke jury fairtrade gemeentecampagne. In combinatie met de activiteitenrapportage door het kernteam fairtrade Hof van Twente is de titel fairtrade gemeente toen aan de gemeente Hof van Twente toegekend in januari 2019. De fairtrade gemeente campagne kon daarmee van start gaan als een publiek private samenwerkingscampagne tussen overheid (gemeente) en particulier initiatief (kernteam fairtrade gemeente). Voor de gemeente betekende dit naast de samenwerking met het kernteam fairtrade het gebruik van fairtrade producten in de eigen organisatie en ook zoals toegezegd “het bevorderen van de fairtrade gedachte via alle ter beschikking staande communicatiekanalen en door de bewindspersonen”.

Volgende stap
Daarnaast biedt deze campagne ook meteen de gelegenheid om op dit gebied samen te werken met het particulier initiatief en daarmee het hoofddoel van het huidige college participatie verder inhoud en vorm te geven. “Werken aan verduurzaming betekent ook werken aan fairtrade en de duurzame ontwikkelingsdoelen. Een gemeente besturen betekent ook je steentje bijdragen aan de concrete bevordering van een duurzamere en rechtvaardiger wereld”, aldus William Sanchez, “en als GroenLinks raadslid wil ik graag op de hoogte blijven van de voortgaande activiteiten op dit gebied en de plannen voor 2021 niet alleen om mijn controlerende taak als raadslid goed te kunnen vervullen, maar ook om zelf een passende en positieve bijdrage te kunnen leveren aan de gemeentelijke fairtrade campagne”.

Meer berichten