Volgende stap voor woningbouw in Hengevelde

Volgende stap voor woningbouw in Hengevelde

HENGEVELDE - De gemeente heeft het voorlopige ontwerp voor de woningbouwlocatie De Marke III fase 2 in Hengevelde klaar. Momenteel is men bezig met het procedurele deel voor het bouwrijp maken van dit woongebied. Dit zal naar verwachting in februari van start gaan.

Sinds afgelopen week heeft de gemeente de tekeningen voor de inrichting van dit plan gepubliceerd op de website. In deze tweede fase worden ongeveer 69 nieuwe woningen gerealiseerd. De bouw is belangrijk om ook in de komende jaren te kunnen voorzien in een passende woonbehoefte voor de Hengevelders. Er wordt ook gewerkt aan de plannen voor de eerste fase, wat in de tweede helft van 2021 woonrijp gemaakt kan worden. Ook hiervoor zal in de loop van 2021 een ontwerp ter inzage gelegd worden. (Ja, u leest het correct: de tweede fase loopt dus planologisch voor op de eerste fase.)

Vervolgstappen
De afgelopen maanden is veel werk verricht om tot dit ontwerp te komen. Zo werden grondwaterstanden onderzocht, het gebied is ingemeten en er werd op technisch vlak veel uitgewerkt. De volgende stap is om de aanbesteding voor het bouwrijp maken uit te voeren; begin februari gaat de te kiezen aannemer aan de slag en rond mei kunnen mensen beginnen met de bouw van hun woning.

Kaveluitgifte
De gemeente laat weten dat de kaveluitgifte begint na het bouwrijp maken, wat dus rond mei 2021 zal zijn. De gemeente heeft daarom op dit moment nog geen concrete informatie over het tijdspad en de bijbehorende procedure. Belangstellenden worden uiteraard al wel uitgenodigd om zich nu te verdiepen in het voorlopig ontwerp voor het bouwrijp maken. Bovendien kunnen zij en andere belanghebbenden voor 8 december een reactie indienen bij de gemeente. Wanneer u wilt reageren op het ontwerp, dan wordt uw reactie ongewijzigd opgenomen in de reactienota en hierop voorzien van gemeentelijk commentaar. Een exemplaar van de reactienota zal worden verstuurd aan iedereen die een reactie heeft ingediend. Kijk voor meer informatie over de plannen op: www.hofvantwente.nl

Meer berichten