MKB Twente wil lastenvermindering

MKB Twente wil lastenvermindering

TWENTE - MKB Twente heeft de MKB-Lastenscan 2021 aangeboden aan de wethouders Economische Zaken van de Twentse gemeentes. Hiermee hopen de lokale ondernemers de gemeenten te stimuleren tot extra maatregelen om lokale bedrijven in de benen te houden.

Eerder dit jaar deed MKB-Nederland een oproep aan alle gemeenten om diverse maatregelen te nemen, waaronder belastinguitstel, het naar voren halen van opdrachten, lastenverlichting en dergelijke. Veel gemeenten hebben hier gehoor aan gegeven. Albert van Winden, voorzitter MKB Twente “Het is helaas nog steeds kommer en kwel in veel bedrijven. Juist de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis hebben te maken met veel lokale regels en lasten. Zij hebben ook in 2021 verlichting nodig om overeind te blijven. Daarom vragen we de gemeente om onze scan met belangrijke steunmaatregelen in te vullen. We willen nagaan welke relatief eenvoudige maatregelen de gemeente bereid is te nemen of al genomen heeft. Aan het eind van het jaar gaan we nog een keer meten wat er gebeurd is.”

Voorkom lastenstijging
Met de MKB-Lastenscan wil MKB Twente lastenstijgingen voorkomen en bureaucratie voor ondernemers verminderen. Dit is nodig om een snel economisch herstel mogelijk te maken. We moeten investerend en innoverend de crisis uit en daar hebben ondernemers ruimte voor nodig.

Veel steunmaatregelen
Gemeenten hebben dit jaar een belangrijke uitdaging om bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen. Landelijke steunmaatregelen kunnen in overkoepelende zin veel betekenen voor ondernemers, maar uiteindelijk zijn het de gemeenten die een positief ondernemersklimaat moeten realiseren. Een uitdagende taak.

Meer berichten