Geld voor duurzamer maken van diverse voorzieningen

Geld voor duurzamer maken van diverse voorzieningen

TWENTE - De Provincie Overijssel ontvangt ruim 1,8 miljoen euro van het Rijk om kleinere maatschappelijke voorzieningen duurzamer te maken.

Het geld zal ingezet worden voor verduurzaming van scholen, verenigingsgebouwen, zorginstellingen, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen. Eigenaren en besturen kunnen dan advies krijgen om hun energieverbruik terug te dringen en duurzamer te worden. Hiervoor kunnen dan ook duurzaamheidscoaches ingezet worden. Er zijn veel gebouwen in Overijssel die verduurzaming kunnen gebruiken. Maar veelal hebben voorzieningen zoals de buurthuizen, gymzalen, zwembaden en scholen zelf weinig financiële middelen en kennis om dit te realiseren. Gedeputeerde Tijs de Bree denkt dan ook dat het geld goed van pas zal komen. “Deze groepen gaan wij helpen, zodat ook zij de kans hebben om mee te doen. Met de inzet van experts, want de energietransitie is een vak apart. In Overijssel hebben wij de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met de verduurzaming van scholen. Deze ervaringen zijn mede aanleiding geweest voor deze landelijke aanpak.” Het programma gaat komend jaar van start en loopt dan door tot 1 januari 2024.

Brede samenwerking
De provincie Overijssel werkt samen met diverse partners in Nieuwe Energie Overijssel. De ambitie is om in 2050 geheel energieneutraal te zijn. De samenwerkende partijen geven hiermee invulling aan de afspraken in het klimaatakkoord. Daarnaast is de energietransitie een economische kans, en kunnen Overijsselse ondernemers een boterham verdienen aan de energiemaatregelen. Een mooie win-win situatie dus voor organisaties en ondernemers.

Meer berichten