Thuis blijven wonen met een Wet langdurige zorg - indicatie

ENSCHEDE - Wist u al dat het mogelijk is om met een Wet langdurige zorg (Wlz)-indicatie langer thuis te blijven wonen? De levering van zorg moet echter wel verantwoord en doelmatig zijn.

Voor mensen die voortdurend zorg nodig hebben, is de Wet langdurige zorg in het leven geroepen. Denk aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. U heeft recht op zorg op grond van de Wlz wanneer u door uw aandoening of beperking of door een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap behoefte heeft aan permanent toezicht of aan 24 uur per dag zorg om ernstig nadeel voor uzelf te voorkomen. Voor heel Twente is Home Instead Thuisservice gecontracteerd via het zorgkantoor.

Zelf regie houden
Home Instead Thuisservice richt zich met name op ondersteuning van senioren in de thuissituatie. De specialiteit is ondersteuning bij dementie maar kan ook ingezet worden bij andere situaties waarbij u hulp nodig hebt. Home Instead Thuisservice helpt u langer veilig thuis te blijven wonen, met behoud van eigen regie en persoonlijke integriteit, ook als het moeilijker wordt. Wij zijn er voor u! Dit uitgangspunt is de kern van onze dienstverlening. Wij zijn er voor u als senior, voor u als partner en voor u als zoon of dochter. U staat centraal en wij zorgen ervoor dat u zelf of uw dierbare naaste zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Ook wanneer het met de gezondheid of de situatie moeilijker wordt. Dan zoeken wij samen met u naar oplossingen thuis waarbij uw voorkeuren richtinggevend zijn. U wilt bijvoorbeeld graag zelf bepalen hoe u uw dag indeelt, wanneer u naar bed gaat en op wilt staan, wat en wanneer u eet. Dat kan bij ons!

CAREGivers
Onze klant-coördinator maakt hierover afspraken die passen bij uw situatie. Wij komen wanneer u dat wenst en bieden de aandacht en zorg die u fijn vindt, door CAREGivers waarbij u zich prettig voelt. Onze CAREGivers zijn ervaren en goed getrainde professionals die werken vanuit het hart en hun werk steeds afstemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Denkt u dat de Wet langdurige zorg voor u of uw naaste nodig is, dan kunt u een aanvraag indienen via het Centrum indicatiestelling zorg (www.ciz.nl).

Meer informatie
Wilt u graag eerst meer informatie neem dan contact op met Home Instead Thuisservice Enschede via telefoonnummer 053-3030122 of per email info.enschede@homeinstead.nl. We komen graag vrijblijvend bij u aan huis.

Meer berichten