Geslaagde jaarwisseling zonder grote incidenten

Geslaagde jaarwisseling zonder grote incidenten

HOF VAN TWENTE - We zitten al weer in 2021! Hebt u net als ons ook zo genoten van de feestdagen? Ondanks alles werd het toch nog erg gezellig én vooral veilig. De hulpdiensten, gemeenten en andere organisaties riepen mensen op om de feestdagen zoveel mogelijk thuis in kleine kring te vieren. Hier werd gelukkig redelijk goed gehoor aan gegeven.

Een goede voorbereiding is het halve werk; daarom kwam de overheid al vroeg met diverse maatregelen om de veiligheid rond de kerstdagen en jaarwisseling te garanderen. Zo werd een landelijk vuurwerkverbod ingevoerd, waardoor alleen de lichtste categorie vuurwerk afgestoken mocht worden. Over het algemeen hebben mensen zich hier goed aan gehouden; de traditionele verkoopdagen voor 31 december waren erg rustig en alleen op oudejaarsdag zelf werd fanatieker afgestoken. In de meeste gemeenten werd niet echt iets alternatiefs georganiseerd, maar in bijvoorbeeld Enschede en in Hengelo werd een mooie lichtshow georganiseerd. Niet dat er veel van te zien was, gezien de kruitdampen. De gemeenten namen wel de nodige voorbereidingen, ondanks het vuurwerkverbod. Zo werden afvalbakken en hondenpoepbakken weggehaald. Wanneer u in Hof van Twente toch nog wat schade aantreft, kunt u dit doorgeven aan de gemeente via https://www.hofvantwente.nl/actueel/meldingen-openbare-ruimte.html

Weinig incidenten
De Twentse gemeenten, politie en brandweer spraken over het algemeen van een relatief rustige jaarwisseling. De politie verrichtte in totaal acht aanhoudingen, met name voor openbare dronkenschap, belediging en vernieling. Er hebben zich geen grote ordeverstoringen voorgedaan. In een aantal gevallen zijn er in goed overleg met de brandweer wel wat vreugdevuren beëindigd. Overdag werd door boa’s opgetreden tegen grotere groepen en vuurwerkoverlast. De Twentse ziekenhuizen hadden het wat rustiger dan gebruikelijk met vuurwerkletsel; in totaal werden er in de regio drie vuurwerkslachtoffers behandeld bij ziekenhuizen en zeven bij huisartsenposten. De brandweer moest in totaal 72 keer uitrukken, wat fors minder is dan afgelopen jaar, toen met 128 keer in actie moest komen voor buitenbranden.

Meer berichten