Gemeente zet beveiligers in voor corona-handhaving

Gemeente zet beveiligers in voor corona-handhaving

HOF VAN TWENTE - De gemeente Hof van Twente zet de komende tijd beveiligers in voor extra toezicht op de naleving van coronamaatregelen.

De beveiligers krijgen een wat andere rol dan de gemeentelijke boa’s en politie. De gemeente spreekt zelf van ‘straatcoaches’; de beveiligers van RJ Safety & Security gaan dan vooral op straat in gesprek met mensen wanneer de maatregelen onvoldoende worden nageleefd. Ook gaan zij zich richten op plekken waar het veelal te druk is, zoals supermarkten. Hiermee hebben zij ook een belangrijke signalerende taak; bij grensoverschrijdend gedrag kunnen zij de boa’s van de gemeente of de politie inzetten.

Herkenbaar
Om de vers ingehuurde beveiligers nog wat duidelijker herkenbaar te maken heeft de gemeente hen de beschikking gegeven over een auto van Wijkbeheer Hof van Twente. Bovendien zijn zij ook herkenbaar aan een oranje hesje dat zij dragen met witte belettering ‘gemeente Hof van Twente’. De extra krachten worden in ieder geval tot 1 juli nog ingezet. De kosten voor inzet hoeven niet door de gemeente zelf gedekt te worden; de financiering komt uit een speciaal potje van het Rijk, voor tijdelijke ondersteuning bij toezicht en handhaving.

Echt noodzakelijk
De inzet van extra toezichthouders is helaas ook echt een bittere noodzaak. In veel gemeenten constateerde men namelijk al dat lang niet iedereen zich vanzelfsprekend houdt aan alle geldende regels en adviezen. Naast dat er op termijn een zekere ‘corona-moeheid’ ontstaat bij het brede publiek, maken ook de telkens veranderende regels een perfecte naleving erg lastig. Sommige regels zijn ook dusdanig open ter interpretatie dat extra en vooral consistent handhaven nodig is om ‘creativiteit’ bij mensen tegen te gaan. Zeker ook met het oog op komende versoepelingen. De extra toezichthouders zijn ook wenselijk omdat de personele bezetting bij bijvoorbeeld politie en boa’s onder druk staat door ziekteverzuim. Helaas is toezicht houden in coronatijd niet zonder enige risico’s. Zo constateerden boa’s sinds de start van de coronacrisis al een toename van agressie op straat. De hoop is dat mensen in de Hof de toezichthouders met respect blijven behandelen.

Meer berichten