Herdenking weer uitgesteld

Herdenking weer uitgesteld

GOOR - Vanwege COVID-19 konden in Goor veel onderdelen van de herdenking van 75 jaar vrijheid geen doorgang vinden. De hoop was eerst dat het programma een jaar kon worden doorgeschoven, maar een grote herdenking is helaas ook in 2021 niet mogelijk.

Na en in overleg met alle betrokkenen is besloten de herdenking niet naar 2022 te verplaatsen, maar naar het eerstvolgende kroonjaar 2025. Dan wordt 80 jaar vrijheid gevierd. In dat jaar zullen de bevrijding van Goor (8 april ‘45) en van Nederland (5 mei ‘45) groots gevierd worden.

Herdenkingen
Een aantal reguliere, jaarlijkse onderdelen gaat dit jaar wel door: de herdenking van het bombardement op Goor (24 maart ‘45) en de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. Beide activiteiten met inachtneming van de maatregelen rond COVID-19 die op dat moment van toepassing zijn. De Stolpersteine-lessen gaan momenteel niet door, maar kunnen eventueel weer worden opgepakt zodra de maatregelen het toelaten. De vertoningen bij Filmhuis Alleman van de films ‘’Mirrewinter’’ en ‘’Een brug te ver’’ zijn geschrapt. In de jaren tot de herdenking van 2025 worden deze activiteiten hervat zodra het weer kan.

Opnames
Onderdeel van de viering van 75 Jaar Vrijheid was het maken van opnames van de herinneringen van ouderen aan de oorlogsjaren en de bevrijding. Dit gaat door met inachtneming van de regels, omdat deze herinneringen niet verloren mogen gaan.

Mozaïekbank
Stichting Stadslandbouw heeft van de gemeente Hof van Twente de opdracht gekregen om een mozaïekbank te maken voor plaatsing nabij de bomscherf in de Ster-buurt. Het werk ligt momenteel stil, maar de streefdatum voor die plaatsing blijft vooralsnog 8 april 2022.

Meer berichten