Foto: MARTIJN BEEKMAN

GroenLinks wil duidelijke taal

HOF VAN TWENTE - Hetty de Kruijff is communicatieadviseur voor de gemeente Hof van Twente en is onlangs uitgeroepen tot ‘Direct Duidelijk Ambassadeur 2020’. ‘Direct Duidelijk’ is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken om te werken aan duidelijkere communicatie vanuit de overheid.

De jury van de landelijke prijs roemt de inzet van de Kruijff: ‘’Met vallen en opstaan weet zij binnen de gemeente het onderwerp steeds beter op de kaart te zetten. Ze gaat de discussie over heldere overheidscommunicatie op alle niveaus in haar organisatie niet uit de weg.” De GroenLinks-fractie in Hof van Twente onderschrijft dat begrijpelijk communiceren een basisvoorwaarde is voor een goed verloop van (democratische) processen binnen de gemeente. Dit geldt zeker voor de manier waarop de gemeente zaken bespreekt met haar inwoners, bedrijven en instellingen. GroenLinks streeft bovendien naar een vergroting van de kwaliteit van de vertegenwoordiging door de inwoners in de Hofse politiek. De gesproken taal in de raadsvergadering en de documenten van de raad moeten dan voor iedere burger te volgen zijn.

Raadsvragen
Om de initiatieven van Hetty kracht bij te zetten, stelt de partij een aantal raadsvragen. Daarbij speelt het streven en handhaven van begrijpelijk Nederlands op niveau B1 een cruciale rol. GroenLinks vraagt op welke wijze het college garandeert dat dit niveau in alle gesproken en geschreven taal door de gemeente wordt gehanteerd. Daarnaast wordt gevraagd om dit regelmatig te laten toetsen door inwoners en het Hofpanel. Ook het taalgebruik binnen de raad en het college moet voldoen aan de B1-toets. Raadslid William Sanchez: “Het kan niet zo zijn dat volksvertegenwoordigers zich hullen in ingewikkelde zinnen waardoor een gewone sterveling er niets meer van kan begrijpen.” GroenLinks vraagt het College om Hetty de Kruijff te faciliteren om alle fracties die dat willen, te adviseren over hun taalgebruik.

Meer berichten