Gemeente legt vinger aan de pols bij lokale ondernemers

HOF VAN TWENTE - Ondernemer zijn is in deze tijden een uitdagend beroep. De coronacrisis, economische factoren die hieruit voortvloeien, de verschuiving van fysiek winkelen naar internet... en uiteraard ook de alsmaar stijgende lasten en kosten. Nee, makkelijk is anders. Daarom wil de gemeente graag ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen, nu en in de toekomst. Om een vinger aan de pols te leggen op dit vlak, worden nu twee enquêtes gehouden.

Ondernemers zijn van groot belang voor de samenleving als geheel, maar zeker ook op lokaal vlak. Zij bieden essentiële goederen en diensten, dragen positief bij aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van een gemeente en bieden uiteraard werk.

Enquêtes
Er zijn nu twee enquêtes opgezet, in te vullen via www.hofvantwente.nl, waarin ondernemers mee kunnen praten. Als eerste wil de gemeente graag weten hoe ondernemers zich nu redden in de crisistijd. Coronamaatregelen vragen immers erg veel van ondernemers, maar het beeld is lang niet overal gelijk. De één moest noodgedwongen de deuren sluiten, de ander kan het werk amper bijbenen. In de enquête wil de gemeente duidelijk inzicht krijgen op welke hulp er nodig is. Dit kan simpelweg een luisterend oor zijn, maar ook bijvoorbeeld advies over financiële mogelijkheden, de diverse steunregelingen, doorontwikkeling van het bedrijf of bedrijfsbeëindiging wanneer dit helaas toch noodzakelijk blijkt. Wethouder Wim Meulenkamp: “Juist in deze bijzondere tijden zijn de uitdagingen groter dan ooit en tonen ondernemers hun creativiteit. Het helpt ons om te weten waar ondernemers behoefte aan hebben zodat ondernemen in de Hof nog beter wordt. Ik roep de ondernemers daarom op om mee te doen aan de onderzoeken en de enquêtes in te vullen.”

MKB-vriendelijk
De tweede enquête is gericht op de werking van de gemeente zelf. De tweejaarlijkse peiling van meest MKB-vriendelijke van Nederland levert altijd praktische inzichten op. Bijvoorbeeld over zaken zoals het ondernemersloket, bereikbaarheid, het ondernemersklimaat in brede zin en meer.

Meer berichten