Hof van Twente ziet kansen voor creatieve broedplaatsen

HOF VAN TWENTE - Twentenaren hebben een haast eindeloze creativiteit. Niet echt verrassend, wanneer je in zo’n mooie diverse regio woont als wij. Met innovatie en inspiratie waar je ook kijkt. Om sturing te geven aan deze creatieve drive werd het project met de Creatieve Broedplaatsen opgezet.

Vorig jaar ontvingen elf Twentse projecten geld voor opzet van een creatieve broedplaats. Zo ook MIKC in Delden. In het project Less|Better werken nationale en internationale kunstenaars rond mondiale thema’s en actuele vraagstukken aan innovatieve interventies en milieuvriendelijke oplossingen. De broedplaatsen die nu gerealiseerd worden zijn verzamelplekken waar creatievelingen en ondernemers in de breedste zin bij elkaar kunnen komen. Zo moeten positieve projecten ontstaan die de verbinding leggen tussen onder meer kunst, cultuur en technologie. Twente is al één van de meest creatieve regio’s, maar er kan en móet nog meer gebeuren om deze ook echt in de regio te behouden. Zo is het een gegeven dat studenten en jonge professionals uiteindelijk de regio verlaten om elders aan de slag te gaan. Zo ontstond het idee voor de Twentse creatieve broedplaatsen; dankzij geld uit de Regio Deal Twente kunnen deze concreet gerealiseerd worden.

Lokale accenten
De insteek om regionaal vele kleine creatieve broedplaatsen op te zetten is ook ingegeven door het feit dat er lokaal vaak leuke accenten te leggen zijn. Zo zou een broedplaats in Enschede bijvoorbeeld meer gericht zijn op high-tech innovaties vanwege de nabijheid van de UT en Saxion, terwijl in een agrarische gemeente als de Hof bijvoorbeeld toekomstige invulling van agrarische panden kansen biedt. In weer andere gemeenten kunnen bijvoorbeeld bedrijvigheid nu of uit het verleden een rode draad vormen. Lokale inzichten zijn van onschatbare waarde.

Voortzetting
De eerste ronde met het opzetten van creatieve broedplaatsen was zo’n succes dat er vanaf 1 juni opnieuw plannen ingediend kunnen worden. De gemeente moedigt dit ook van harte aan. Kijk voor meer informatie over dit project ook op: www.creatievebroedplaatsentwente.nl

Meer berichten