Samen aan de slag voor de natuur

TWENTE - Vrijdagmiddag 26 maart is het online Groenbezig Festival. Dit is een evenement gericht op de vele ‘groene vrijwilligers’ die in de regio actief zijn; mensen die zich inzetten voor het behoud en versterken van de Twentse natuur in de brede zin.

De afgelopen jaren is de rol van vrijwilligers in het landschappelijk beheer steeds groter geworden. Er zijn veel mooie initiatieven opgezet voor onder meer het versterken van biodiversiteit. De middag heeft als doel om mensen en organisaties die werkzaam zijn op dit vlak nader tot elkaar te brengen. Zij kunnen dan netwerken en leuke ervaringen uitwisselen. Hoewel men uiteraard graag een fysiek Groenbezig Festival had willen houden is dit nu niet mogelijk vanwege de coronabeperkingen. Het festival zal gehouden worden op 26 maart van 14.15 tot 17.00 uur. Kijk voor het programma en aanmelden op: www.groenbezig.nl

Meer berichten