Veel vraag naar zorgpersoneel in Twente

TWENTE - De lopende crisis heeft ook een impact op de Twentse arbeidsmarkt. Gelukkig lijkt de schade nog redelijk mee te vallen; het aantal WW-uitkeringen lag in de regio nog onder het landelijk gemiddelde. Volgens het UWV is er in sommige sectoren ook sterke krapte. Zo blijft de vraag naar zorgmedewerkers onverminderd hoog.

Uit de nieuwste cijfers van het UWV op regionaal niveau blijkt dat de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg toeneemt. Krapte betekent dat vraag en aanbod niet in balans zijn; er zijn veel vacatures die ongevuld blijven omdat er geen mensen zijn die ze kunnen vullen. Momenteel is er veel vraag naar onder meer (gespecialiseerde) verpleegkundigen, medisch praktijkassistenten en verzorgenden IG. Ook voor de crisis was er in bepaalde beroepen al een tekort aan mensen. Dit kan dus ook goede baankansen opleveren voor mensen die zich nu bij- of om laten scholen voor werk in de zorg.

Meer berichten