Meer rijbewijsbezitters ondanks het coronavirus

HENGELO/HOF VAN TWENTE - Het aantal rijbewijsbezitters is ondanks de coronacrisis met 1,2 procent gestegen ten opzichte van 2020. In 2020 hadden ruim 11,2 miljoen personen een Nederlands autorijbewijs, op 1 januari 2021 was dit 11,4 miljoen. Het rijbewijsbezit steeg vooral onder 75-plussers, met wel 10,6 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De stijging van het aantal rijbewijsbezitters komt doordat bezitters van een verlopen rijbewijs verlenging van de geldigheid kregen.

Vanwege de coronacrisis lagen de rijexamens stil. Door deze maatregelen nam het aantal rijbewijsbezitters van jongeren van 17 jaar met 34,2 procent af ten opzichte van 2020. Ook onder 18- tot 20-jarigen nam het aantal af, dit met 10,5 procent. In Hengelo is het aantal rijbewijsbezitters van 17 en ouder per 1000 inwoners redelijk neutraal: namelijk 816,4 rijbewijzen. In Hof Van Twente is het aantal hoog: 870,1 rijbewijzen. Het hoogste aantal was in Rozendaal met 918 rijbewijzen op 1000 inwoners.

Minder nieuwe rijbewijzen
Ook in 2020 was het aantal nieuwe rijbewijsbezitters al gedaald met 23,6 procent. In 2020 kregen 165 duizend personen een nieuw rijbewijs. In 2019 waren dit zo’n 203 duizend personen. In maart vorig jaar is het aantal gedaald met 45,6 procent. Dit kwam omdat alle praktijkexamens werden geannuleerd en hierdoor niemand een nieuw rijbewijs kon behalen. In april was het aantal zelfs nóg lager: met wel 97,8 procent lager dan in 2019. Er was in die periode dus bijna geen enkel nieuw rijbewijs, Het aantal nieuwe rijbewijzen is dus flink gedaald, terwijl het aantal rijbewijsbezitters van 17 en ouder juist is gestegen door de verlenging van de 75-plussers.

Meer berichten