Online bijeenkomst ‘Een tegen Eenzaamheid’ komende week

HOF VAN TWENTE - De afgelopen jaren krijgt het thema eenzaamheid al wat meer aandacht. Juist nu is dit extra belangrijk; door de coronacrisis voelen meer mensen, jong en oud, zich een stuk eenzamer dan voorheen. Om te praten over het aanpakken van eenzaamheid, wordt op donderdag 8 april een online bijeenkomst gehouden.

De gemeente, Salut Welzijn en Movisie organiseren een bijeenkomst van 15.00 tot 17.00 uur. Deze is gericht op mensen en organisaties die zich graag in willen zetten in de strijd tegen eenzaamheid. Ook op kleinschalig niveau kunnen we namelijk veel doen. De middag zal ook zeker in het teken staan van verbindingen maken en kennis uitwisselen. Zo zijn er vast al goede initiatieven waar anderen bij aan kunnen haken om dit te ondersteunen. Wethouder Pieter van Zwanenburg opent dan de bijeenkomst, gevolgd door een presentatie over vormen van eenzaamheid. Hierna werken deelnemers in groepen aan korte opdrachten.

Aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomst op 8 april kan door te mailen naar info@salut-welzijn.nl. U ontvangt dan een link om mee te doen met de startbijeenkomst. De gemeente benadrukt dat iedereen welkom is; inwoners, ondernemers, stichtingen, sportclubs, etc. Iedereen die zich betrokken voelt bij het thema kan aanschuiven.

Brede problematiek
Eenzaamheid is een breed thema met veel raakvlakken. Eenzaamheid is niet, zoals men vaak denkt, met name een probleem van ouderen. Hoewel mensen naar mate de leeftijd vordert doorgaans wel eenzamer worden - verlies van partner, geen werk meer, minder sociale contacten - zijn er ook juist veel jongere inwoners die kampen met grote eenzaamheid. Zeker op dit moment, aangezien veel sociale activiteiten stil liggen. Eenzaamheid is ook echt een belangrijk thema om op te pakken, aangezien een aanhoudend gevoel van eenzaamheid een grote impact heeft op het levensgenot en zelfs de gezondheid. Mensen met een leuke kennissenkring en veel sociale contacten zijn statistisch gezonder en gelukkiger, zo leert de ervaring.

Veel opgezet
Er zijn ook al veel initiatieven opgezet om mensen juist in deze crisistijd te helpen met eenzaamheid. Zo kunt u gebruik maken van diverse luisterlijnen op lokaal en regionaal niveau. Kijk voor deze en andere ondersteuning ook eens bij Salut Welzijn op: www.salut-welzijn.nl Kijk voor meer informatie over Een tegen Eenzaamheid op: www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente

Meer berichten