Volgende stap voor vestiging woonwagens in Goor

GOOR - De gemeente ziet goede mogelijkheden om in Goor standplaatsen aan te bieden voor vestiging van woonwagens. Het college vraagt de gemeenteraad nu om dit nader uit te kunnen werken.

Het bieden van passende woonruimte is een belangrijke taak voor gemeenten. Een duidelijk woonwagenbeleid past hierbij. Ook deze groep heeft immers recht om te wonen waar men wil. Maar gezien de bijzondere positie van een woonwagen is dit lang niet overal even vanzelfsprekend. Veel gemeenten hebben jaren lang te weinig gedaan om deze groep mensen passende woonlocaties te bieden. Hier moest ook in Hof van Twente verandering in komen; zo vroeg de gemeenteraad naar opties voor mogelijke vestiging van woonwagens.

Huidige stand
Op basis van diverse uitgangspunten en randvoorwaarden zijn vijf locaties in Goor op het oog waar een woonwagenstandplaats mogelijk kan zijn. Deze week werden deze aangeboden aan de gemeenteraad, die in juni een keuze kan maken voor één of meerdere locaties. De vijf mogelijke locaties zijn aan de Dr. Schaepmanstraat, waar een tijdelijk hondenuitlaatveld en speelplek zitten op een braakliggende woningbouwlocatie. De tweede locatie is braakliggende grond aan de Meidoornstraat / Oude Haaksbergerweg. De derde plek is de voormalige Puntdakschool, op de hoek van de Coornhertstraat en Pieter Langendijkstraat. De vierde plek is de voormalige zwembadlocatie aan de Merelstraat en als laatste, een speelplek annex hondenuitlaatveld aan de Gorterstraat / Wheedijk.

Nadere uitwerking
Als de gemeenteraad op 13 april akkoord gaat komt er een vervolgtraject om deze locaties verder uit te werken. Dit zal de gemeente dan samen met woningcorporatie Viverion doen. Hierbij kijkt men naar inpassing in de omgeving, kosten voor de plek én of deze aansluit bij de wensen van woonwagenbewoners. Op 22 juni zal de gemeenteraad dan definitieve keuzes maken. De gemeente benadrukt dat in dit vervolgproces ook de omwonenden van deze locaties actief mee kunnen praten. Draagvlak is immers essentieel.

Meer berichten