Bezem door het buitengebied

HOF VAN TWENTE - De gemeente haalt de bezem door het buitengebied. Spreekwoordelijk dan, aangezien het gaat om de derde uitwerking van wat formeel het Veegplan 2020 heet. Hiermee past de gemeente in één veeg 110 bestemmingen van erven in het buitengebied aan.

Net als in andere gemeenten is ook hier het buitengebied volop in ontwikkeling. Er ontstaat nieuwe bedrijvigheid, andere bedrijvigheid vervalt, bedrijfslocaties worden woonlocaties en meer van dit soort ontwikkelingen. Om dit mogelijk te maken moet er echter vaak wel gesleuteld worden aan het bestemmingsplan; dit zijn de regels over wat je wel of niet met een locatie mag doen. Bijvoorbeeld: er kan niet zomaar een kinderdagverblijf op een agrarisch bedrijf gevestigd worden zonder een passende bestemmingsplanwijziging.

Efficiënte afhandeling
De gemeente heeft bewust gekozen om al dit soort kleine bestemmingsplanwijzigingen niet één voor één te behandelen, maar als een grotere hoeveelheid. Dit levert zowel voor de aanvrager als de gemeente een concrete kosten- en tijdsbesparing op. De gemeente constateerde verder dat er ook geregeld gebruik werd gemaakt van de sloopvoucherregeling om deze ontwikkelingen mogelijk te maken. Bij deze regeling worden stallen, kapschuren en andere objecten gesloopt waar geen behoefte meer aan is. De sloper ontvangt dan een voucher waarmee op die óf een andere locatie weer gebouwd kan worden, bijvoorbeeld een woning. In totaal wordt binnen afzienbare tijd, als gevolg van het veegplan, ruim 20.000 vierkante meter leegstaande bebouwing gesloopt.

Veel interesse
Met in totaal 110 aanmeldingen blijkt er veel interesse voor deze mogelijkheid om iets nieuws met een locatie te doen. Het gaat om een brede mix van plannen; uiteenlopend van de uitbreiding van niet-agrarische bedrijvigheid, ander gebruik van bestaande agrarische bebouwing maar ook realisatie van woningen door bestaande bebouwing weg te halen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft nu dit overkoepelende plan ter inzage gelegd; belanghebbenden kunnen dit tot en met woensdag 12 mei inzien bij de gemeente.

Meer berichten