Van prut naar power: steeds meer biogas uit zuiveringsslib

TWENTE - De afgelopen jaren staat duurzame energie steeds meer in de belangstelling. We zijn ook in onze regio steeds duurzamer bezig op dit vlak. Zo winnen we stroom uit windenergie, zonnepanelen en we gebruiken biogas voor diverse doeleinden. De afgelopen jaren is met name de opbrengst van biogas uit rioolwaterzuiveringsinstallaties sterk gestegen.

In onze regio draagt het Waterschap Vechtstromen zorg voor het verwerken van vuil water. Naast dat dit schoon water oplevert, is het ... ‘restproduct’ ook goed bruikbaar. Zo wordt zuiveringsslib van 20 van de 23 Twentse rioolwaterzuiveringsinstallaties verwerkt in de Energiefabriek in Hengelo. Hier staat een waterzuivering die ook nog energie weet te produceren; goed voor 3.500 huishoudens en de energiebehoefte van de installatie zelf. Het voordeel van deze insteek is dat we zo niet alleen duurzame energie opwekken, maar ook nog eens passende eindbestemmingen hebben voor het zuiveringsslib. Een mooie win-win situatie dus.

Goed op weg
Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat de hoeveelheid geproduceerd biogas uit rioolwaterzuiveringsinstallaties fiks gegroeid is de afgelopen jaren. In 2019 - het jaar met de meest recente cijfers - bereikten we een hoogtepunt: 125 miljoen kubieke meter biogas werd opgewekt via deze installaties. Ruim 7,5 procent meer dan een jaar eerder. Dit levert een totaal aan energie vergelijkbaar met het jaarverbruik van 66.000 huishoudens. In 2019 was in totaal 17 procent van biogasproductie afkomstig uit zuiveringsinstallaties. Er zijn in onze regio ook andere initiatieven op dit vlak, zoals het gebruiken van bermmaaisel voor biogas.

Meer berichten