Foto: shutterstock.com

Bestrijding eiken-processierups van start

HOF VAN TWENTE - Als alles meezit gaat de bestrijding van de eikenprocessierups deze week van start. Op het moment van schrijven verwacht de gemeente donderdag dan eindelijk het startschot te kunnen geven voor deze bestrijdingscampagne. U kunt zelf ook bijdragen aan het beperken van de overlast.

De eikenprocessierups zorgt in Hof van Twente regelmatig voor overlast. De ‘horrorzomer’ van 2019 ligt wat dat betreft nog vers in het geheugen. De eikenprocessierups maakte de afgelopen jaren een ware opmars, letterlijk en figuurlijk. Deze rupsen komen van oorsprong uit het zuiden van Europa. De afgelopen decennia zijn ze echter steeds noordelijker getrokken. In 1991 werden de rupsen voor het eerst in Nederland gesignaleerd. Sindsdien ging het snel; de rupsen profiteren van de zachte winters en droge, warme zomers. Een ander aspect in de snelle bestrijding was ook dat gemeenten en andere overheden het probleem onderschat hebben; jarenlang werd te weinig gedaan om de rups actief uit te roeien. Hof van Twente laat de bestrijding zo veel mogelijk op een biologisch verantwoorde manier uitvoeren. Nu worden de rupsen bespoten met nematoden, kleine aaltjes. Hierna worden de hardnekkigste locaties nog eens bespoten met een aanvullend bacterieel middel. Als er ondanks deze inzet in de zomer toch nog nesten met rupsen zijn, worden deze weggezogen. Inwoners kunnen via de Facebookpagina van de gemeente zien waar en wanneer de gemeente gaat bestrijden. Dit kan enige overlast met zich meebrengen qua geluid, maar ook bijvoorbeeld bevuiling van buiten hangend wasgoed.

Kleurrijk en vogels
Inwoners kunnen ook zelf wat doen om de bestrijding van de eikenprocessierups een handje te helpen. Zo spoort de gemeente inwoners aan om hun tuin en directe omgeving te vergroenen en kleurrijker te maken. Door bijvoorbeeld de tuin te voorzien van een kleurrijk kruidenmengsel helpen we veel nodige insecten zoals bijen, maar ook andere insecten die een natuurlijke vijand zijn van de eikenprocessierups. Daarnaast kunt u in de tuin of op het balkon ook een nestkastje hangen om vogels onderdak te bieden. Ook zij vormen een natuurlijke bedreiging voor de rupsen.

Meer berichten