Woningbouwplannen op voormalige schoollocaties in Delden

DELDEN - De woningnood in Nederland is de afgelopen jaren weer rap gestegen. De woningmarkt is zwaar overspannen, met alsmaar stijgende prijzen en kopers die de prijzen amper kunnen betalen. Ook in Hof van Twente is en blijft de beschikbaarheid van woningen een uitdaging. In Delden zal gebouwd worden op de voormalige schoollocaties om in de huidige en toekomstige behoefte te kunnen voorzien.

Het vrijkomen van zowel de Ranninkschool als de Toonladder - beide aan de Bernhardstraat - biedt kansen voor nieuwe woningbouw. Ook het terrein van sporthal de Reiger, het omliggende parkeerterrein en café de Boemel komen vrij voor woningbouw. De gemeente verwacht in dit gehele gebied in totaal ongeveer 45 woningen te kunnen bouwen. Er is dan veel mogelijk, van appartementen tot twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. Dit moet dan voorzien in een brede behoefte van jong tot oud.

Reigerstraat
De gemeente wil op de strook grond ten noorden van de Reigerstraat ongeveer 30 woningen realiseren voor één- en tweepersoonshuishoudens. Dit is namelijk een doelgroep die ook de komende decennia fiks zal groeien, zo is de verwachting. Er wordt in de plannen rekening gehouden met een gebouw van drie woonlagen en parkeerruimte tussen het spoor en de wooneenheden.

Schoollocaties
Op de locatie van de Toonladder kijkt de gemeente naar diverse opties. Zo wil men graag een deel van de school laten staan; het pand heeft een karakter dat mooi past in de wijk. Of dit technisch en financieel haalbaar is zal nog onderzocht worden. In dit gebied komen dan mooie twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. Belangstellenden die al wat meer informatie willen voor dit plan kijken op: www.hofvantwente.nl/toonladder Op de plek van de Ranninkschool zijn zowel appartementen als woningen mogelijk. De voorkeur van de gemeente zelf gaat uit naar 15 appartementen en zeven woningen. De schetsen en meer informatie staat op www.hofvantwente.nl/ranninkschool

Reacties welkom
Nu de plannen officieel gepresenteerd zijn, hebben belanghebbenden ook de mogelijkheid om te reageren op de plannen. Dit kan ook via de bovenstaande links. Het college heeft een reactietermijn ingesteld van vier weken; zienswijzen moeten dan ook op 21 mei binnen zijn. De gemeente zal deze reacties gebruiken om de plannen verder aan te laten sluiten op de behoefte én eventuele zorgen. Voor meer informatie of vragen over de plannen, kan contact worden opgenomen met Jan Klompmaker van het team Ruimte en Economie van de gemeente Hof van Twente via tel. 0547 – 85 72 51 / 06 – 36 52 56 93 of mail naar: j.klompmaker@hofvantwente.nl

Meer berichten