Foto: Shutterstock

Tweede aanvraagronde voor Creatieve Broedplaatsen

TWENTE - De tweede aanvraagronde voor subsidie om een Creatieve Broedplaats op te zetten opent op 1 juni. De veertien Twentse gemeenten stellen gezamenlijk 580.000 euro beschikbaar.

Een creatieve broedplaats is een fysieke locatie waar creatievelingen, ondernemers en anderen bijeen kunnen komen voor leuke kruisbestuivingen. Er is grote behoefte aan dit soort voorzieningen, maar het bestaande aanbod blijft fors achter bij de vraag. In de eerste aanvraagronde die op 1 september 2020 van start ging, werden 51 aanvragen ingediend. In totaal was toen 820.000 euro beschikbaar, wat uiteindelijk toegekend werd aan elf kansrijke initiatieven. De afgewezen initiatieven kunnen nu opnieuw een aanvraag indienen. Er kan een subsidieaanvraag worden ingediend binnen drie verschillende varianten: Broedplaatsen van Onderop, Project met Innovatief Karakter en Nieuwe Culturele Initiatieven.

Van Onderop
Broedplaats van Onderop: Dit is een fysieke verzamelplek waar ondernemende talentvolle mensen uit de creatieve industrie samenkomen of een werkruimte hebben. Een plek voor creatieve, experimentele initiatieven, voor bundeling van krachten, kruisbestuivingen en nieuwe concepten.

Innovatief Karakter
Project met Innovatief Karakter: Ondernemers die in Twente gevestigd zijn kunnen een aanvraag doen voor een Project met Innovatief Karakter in samenwerking met creatieve en technologische talenten. Hierbij is het van belang dat de innovatiekracht en kennis in de regio verder groeit.

Culturele Initiatieven
Nieuwe Culturele Initiatieven: Voor het ondersteunen van nieuwe laagdrempelige initiatieven die een breed publiek bereiken kunnen bestaande culturele instellingen zoals kulturhusen, bibliotheken of andere openbaar toegankelijke voorzieningen een aanvraag doen.

Regio Deal
Vanuit de Regio Deal heeft de cultuurregio Twente een Rijksbijdrage van 2,1 miljoen ontvangen om creatieve broedplaatsen op het snijvlak van kunst, cultuur en technologie te stimuleren. Deze bijdrage fungeert als startmotor om in de periode 2020-2025 creatieve broedplaatsen in Twente van de grond te krijgen of door te ontwikkelen. Naast een financiële bijdrage, biedt de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente ook netwerkvorming en coaching. De gemeente Enschede is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling namens de 14 Twentse gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. Kijk op: www.creatievebroedplaatsentwente.nl.

Meer berichten