Foto: Shutterstock.com

Gemeente timmert aan de weg voor plan Op Stoom

GOOR - Afgelopen week gaf de gemeente het startschot voor werkzaamheden ten behoeve van het bouwplan Op Stoom. Wethouders Harry Scholten en Wim Meulenkamp hebben op 7 mei de starthandeling verricht voor aanleg van de nieuwe toegangsweg.

Deze maandag begonnen de werkzaamheden dan echt; de aannemer zal de weg gefaseerd aanleggen zodat verkeer hier zo min mogelijk hinder van zal ondervinden. De hoofdroute moet dan rond de bouwvakantie klaar zijn. De nieuwe straat heeft overigens nog geen officiële naam op dit moment. Dit zal bij de feestelijke opening in de zomer bekendgemaakt worden. De weg loopt straks vanaf de Entersweg/Molenstraat tot aan de Laarstraat. De nieuwe toegangsweg is geen overbodige luxe; dit maakt het voormalige TSB-terrein een stuk toegankelijker en overzichtelijker aldus wethouder Scholten. “In overleg met Goor Collectief, Stadsraad Goor en een aantal bewoners van de Blauwververij en D.J. Bunschotenstraat hebben we gekeken naar de beste oplossing voor het verkeer en dat gaan we nu realiseren. Het mooie is dat dat aansluit op de verkeersvisie die we in 2013 al met elkaar hebben vastgesteld. Het heeft best wat voeten in de aarde gehad, maar zoals Ate Brunnekreef van de Stadsraad Goor al aangaf: “Zonder wrijving geen glans. Dit is een project waar we met elkaar heel trots op zijn.”

Meer ontwikkelingen
Op bouw- en woongebied heeft de gemeente ook nog wat ander belangrijk nieuws te delen. Zo zijn zij momenteel bezig met het herstellen van de kavelwachtlijsten. Als gevolg van de grootschalige cyberaanval vorig jaar gingen ook deze wachtlijsten per kern verloren. Aan de hand van papieren lijsten in eerdere jaren is de gemeente bezig om deze te herstellen, aangevuld met mensen die zich daarna hebben ingeschreven. Dit doet men dan aan de hand van aanmeldingsformulieren en betalingsgegevens. Inmiddels is de lijst van Hengevelde weer compleet; de uitgifte van kavels in de tweede fase van Marke III gebeurt dan ook volgens de lijst zoals gebruikelijk. Inwoners die vragen hebben over hun inschrijving op de kavelwachtlijsten kunnen contact opnemen met mevrouw J. Onland-Prins, team Ruimte en Economie, telefoonnummer 0547- 858585.

Meer berichten