Coronapandemie blijft grote uitdaging voor Twentse jeugd

HOF VAN TWENTE - De coronapandemie is en blijft een grote uitdaging voor ons allemaal. De effecten zijn fors; veel activiteiten liggen nog stil, evenementen kunnen nog steeds niet gehouden worden en de overige maatregelen vormen een belemmering voor veel sociale contacten. Naast dat dit voor ons als volwassenen lastig is, is het zeker ook voor de jeugd geen pretje. De gemeente en Salut proberen desondanks positief in contact te blijven met de jeugd.

Afgelopen zomer gingen de gemeente en het jongerenwerk van Salut met de jeugd in gesprek over de vraag: hoe kunnen we samen het beste de anderhalve meter afstand bewaren? Onder meer via een QR-code op bordjes konden jongeren suggesties indienen. Meike ter Braak uit Delden en Indy Loskamp uit Goor stuurden beiden ideeën in waar de gemeente en Salut nu mee aan de slag gaan. Meike’s suggestie was een polsbandje dat trilt als je dichter dan 1,5 meter bij iemand staat, Indy bedacht diverse teksten om op de grond te spuiten om zo mensen te herinneren aan de 1,5 meter afstand. In april werden zij beloond voor hun goede suggesties met een prijs van 250 euro. Wethouder Pieter van Zwanenburg bij de overhandiging: “Zowel Meike als Indy hebben laten zien dat zij zich willen inzetten voor hun gemeente en daar zijn wij heel blij mee. En daarom vinden wij dat ze allebei recht hebben op de prijs.”

Betrokken blijven
Uiteraard begrijpt de lezer dat de opzet van de actie vooral bedoeld was om jongeren te prikkelen om echt na te denken over dit thema, niet zozeer de uitwerking van de ideeën zelf. Jongeren zijn namelijk een speciale aandachtsgroep; ze hebben veel sociale contacten en gaan graag de deur uit voor contacten. Bovendien viel en valt veel routine weg voor de jeugd, wat weer verveling en ongewenst gedrag in de hand werkt. Door jongeren actief mee te laten denken dragen zij positief bij aan de naleving van de regels. Bovendien zorgen dit soort initiatieven er ook voor dat er een positief contact blijft tussen de lokale jeugd en de jongerenwerkers. Doordat zij minder met jongeren in contact komen dreigt bijvoorbeeld het zicht op de wat kwetsbaardere jeugd ook wat te vertroebelen.

GGD-onderzoek
Een andere manier waarop de overheden wat inzicht proberen te krijgen in de naleving van de coronamaatregelen onder zowel de jeugd als volwassenen is het grootschalige GGD/RIVM-onderzoek. Hierbij kijkt men naar de naleving van regels, de effecten van de crisis op de mensen en ook het draagvlak onder de maatregelen. De hoop is dat ook juist jongeren actief deel willen nemen aan dit soort onderzoeken, omdat zij nu nog vaak te weinig gehoord worden. Deelnemen kan via: https://bit.ly/2Sl11rd.

Meer berichten