Foto: Shutterstock

Gemeente moet meer werk maken van digitale veiligheid

HOF VAN TWENTE - Een goede, veilige digitale infrastructuur is steeds belangrijker geworden voor het uitvoeren van gemeentelijke taken. Burgers moeten er van uit kunnen gaan dat gegevens in veilige handen zijn en dat gemeenten een robuuste online dienstverlening bieden. Dat dit alles ook een keerzijde heeft, ervoer Hof van Twente de afgelopen maanden. GroenLinks roept nu op om nog meer werk te maken van het versterken van de digitale veiligheid

Binnen en buiten de lokale politiek is de hack een veelbesproken onderwerp, waarbij verwijten over en weer tussen gemeente, het achterliggende bedrijf, het college van B&W en andere betrokkenen aan de orde van de dag was. “Merkwaardigerwijs wordt tot nu toe de belangrijkste vraag buiten beschouwing gelaten. In 2002, dus 19 jaar geleden, is het duale systeem ingevoerd. Dat houdt in dat sinds 2002 de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan is in de gemeente. Dat betekent dat de raad verantwoordelijk is voor de uitvoering van het bestuur, het college, en die moet controleren. Naar aanleiding van de hack is dus de vraag: hoe heeft de raad gecontroleerd of het IT beleid dat wordt uitgevoerd door het college voldoet aan de gestelde eisen van goed bestuur in de IT zoals die onder meer door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, zijn geformuleerd?”, aldus de fractie.

Slapende raad?
De fractie is van mening dat de gemeenteraad zelf aardig heeft gefaald in deze oh zo belangrijke controlerende raad. Het was een item dat zowel letterlijk als figuurlijk niet op de agenda heeft gestaan bij de raad. GroenLinks dook de raadsdocumenten in van de afgelopen jaren, waaruit zij concluderen dat er weinig echt toezicht was op de uitvoering van deze digitale dienstverlening. Dit is des te ernstiger wanneer de gemeenschap nu tegen een schadepost van ruim 3,9 miljoen euro aan kijkt. GroenLinks komt tot de conclusie dat naast de aandacht voor het herstel van de digitale infrastructuur en de digitale dienstverlening, de raad ervoor moet zorgen dat zijn wettelijke controlerende taak inhoud krijgt voor de nieuwe kerntaak Digitale Veiligheid. Om de ambities hierin te realiseren is een raadsprogramma nodig dat breed gedragen wordt door zoveel mogelijk raadsleden.

Meer berichten