Foto: Shutterstock

Lokale organisaties kunnen weer vrijwilligers gebruiken

HOF VAN TWENTE - Dankzij de versoepeling van coronamaatregelen komen steeds meer activiteiten weer op gang. Ook in Hof van Twente zien we weer wat meer mogelijkheden om buiten de deur actief te zijn. Onder meer met ruimere opening van zwembaden, bibliotheken en binnenkort ook weer veel culturele activiteiten. Ook menig vrijwilligersorganisatie kijkt al weer uit om weer de activiteiten te kunnen hervatten.

Hierin ligt gelijk ook een beetje een uitdaging: hoewel organisaties de komende tijd weer activiteiten willen hervatten, zal nog niet iedereen bereid zijn om hun oude (vrijwilligers)werk weer direct op te pakken zoals voorheen. Immers, nog lang niet iedereen is nu al volledig gevaccineerd. Afgelopen jaar stond vrijwilligerswerk in de brede zin onder druk; veel organisaties moesten hun deuren dicht houden waardoor ook vrijwilligers lange tijd niets te doen hebben. Hierin schuilt ook nog een ander gevaar: de coronacrisis en het stoppen van activiteiten kan ook voor veel vaste vrijwilligers aanleiding zijn om juist permanent te stoppen met hun vrijwilligerswerk, waardoor de druk op overgebleven vrijwilligers alleen nog maar groter is.

Kijk eens rond
Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde, ook voor de gemeenschap van Hof van Twente. Veel activiteiten zijn immers praktisch onmogelijk zonder de inzet van vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan lokale sportverenigingen, evenementen en de plaatselijke EHBO. Is vrijwilligerswerk misschien ook voor u interessant? Kijk dan eens rond bij een lokale organisatie of er behoefte is aan uw specifieke talenten. Daarnaast kunt u ook kijken op onder meer de vacaturebank voor vrijwilligerswerk van Salut Welzijn, op https://salut-welzijn.nl/vrijwilliger/bekijk-alle-vacatures/ Vrijwilligerswerk kan van alles zijn; van huiswerkbegeleiding op de basisschool, kartrekker bij maatschappelijke activiteiten of juist meewerken in de moestuin van de stadslandbouw in Goor.

Veel voldoening
Naast het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk geeft dit ook veel voldoening voor de vrijwilliger zelf. Zo vinden vrijwilligers het fijn dat zij hun kennis en ervaring kunnen delen en het draagt bij aan de zingeving in hun leven.

Meer berichten