Foto: Shutterstock.com

GroenLinks vraagt aandacht voor mantelzorg: het kan beter!

HOF VAN TWENTE - Deze week is de landelijke Week van de Jonge Mantelzorger van start gegaan. Ook in Hof van Twente is speciaal aandacht voor deze uitdagende taak.

Zorgen voor een naaste is in Twente nog heel gewoon; het is een uitvloeisel van het belangrijke noaberschap wat wij nog hoog in het vaandel hebben staan. Maar mantelzorg is ook een hele belasting; zeker wanneer een jonge mantelzorger dit moet combineren met school, werk of andere verplichtingen. Zij kunnen hierdoor al snel overbelast raken, wat zich uit in fysieke maar ook mentale klachten. Toch trekken (jonge) mantelzorgers pas vaak laat aan de bel om ondersteuning te krijgen bij deze taak.

Gemeentelijke rol
GroenLinks Hof van Twente vraagt deze week extra aandacht voor hun positie. Zij ondersteunen ook het 10-puntenplan van Team MantelzorgNL als goede basis voor gemeentelijk mantelzorgbeleid. zet in op het ondersteunen van die mantelzorgers die dat nodig hebben en op het zichtbaar en vindbaar maken van mantelzorgers. Ook preventie wordt niet uit het oog verloren en er wordt ingezet op integrale ondersteuning. En de mantelzorgwoning moet vergunningvrij blijven. Kortom de gemeente zorgt ervoor dat het geld zo goed mogelijk en op maat wordt besteed.

Goede ondersteuning
Er zijn in Hof van Twente al veel ondersteunende activiteiten opgezet om mantelzorgers, jong én oud, te helpen bij deze taak. De ervaring leert echter dat lang niet alle mantelzorgers hiermee bekend zijn. Het beter zichtbaar en vindbaar maken heeft dan ook een grote prioriteit. Zeker nu er, als gevolg van de coronacrisis, meer mantelzorgers bij zijn gekomen. Juist nu moeten gemeenten niet bezuinigen op mantelzorg ondersteunende organisaties zoals lokaal welzijn, zo beargumenteert ook GroenLinks. Zij zijn van belang als eerste aanspreekpunt voor mantelzorgers en om hen deskundige ondersteuning te bieden. Verder moeten we ervoor zorgen dat het aanbod van respijtzorg aansluit bij de lokale behoefte. Respijtzorg moet tijdig en op maat beschikbaar zijn. De aanvraagprocedure moet zo eenvoudig mogelijk zijn.

Meer berichten