Scholieren Hof van Twente aan de slag met duurzaamheid

HOF VAN TWENTE - De jeugd heeft de toekomst; het is absoluut een cliché, maar ook eentje die maar al te waar is op het gebied van duurzaamheid. Helaas zadelden generaties voor ons de jeugd al op met uitdagingen die we nu nog niet helemaal onder ogen zien. Daarom is het belangrijk om scholieren nu al bewust te maken van het belang van duurzaamheid in het algemeen en hun toekomstige rol in het bijzonder.

De gemeente is al zes jaar bezig om scholieren bewust te maken van duurzaamheid en om op allerlei manieren aan de slag te gaan. Toen werd namelijk het schoolprogramma HofPower in het leven geroepen. Dit omvat allerlei leuke en leerzame activiteiten voor alle groepen in het basisonderwijs. Duurzaamheid moet namelijk eigenlijk élke dag een onderdeel van het onderwijs; je kunt het theoretisch bij ieder vak wel ergens inbouwen. Het college van B&W is dusdanig tevreden met de resultaten van HofPower tot nu toe, dat besloten is om dit ook komend schooljaar verder in te zetten. Deze maand krijgen de scholen het nieuwe jaarprogramma 2021-2022 toegestuurd.

Thema’s
Elke maand zal het programma een andere focus hebben. Zo zijn er thema’s zoals kleding, toekomst, energie, spullen, voedsel, water, afval, biodiversiteit en mobiliteit. Het schooljaar begint met de focus op kleding en eindigt met de focus op mobiliteit. Ouders of andere belangstellenden die graag willen zien wát de leerlingen dan precies voorgeschoteld krijgen kunnen ook kijken op www.hofpower.nl. Voor ouders kan het leuk zijn om hier ook thuis op in te spelen. Wethouder Wim Meulenkamp is trots op het bereik van HofPower en hoe actief kinderen op die manier met duurzaamheid bezig zijn. “We zijn 6 jaar geleden begonnen met één les en inmiddels is het lesprogramma uitgegroeid tot elke maand een ander thema voor al onze 17 basisscholen. Daar kan je alleen maar trots op zijn. Ik ben dan ook blij dat HofPower komend schooljaar actief blijft!”.

Uitdaging
De afgelopen maanden waren uitdagend voor HofPower; De lockdown maakte het lastig om de lessen uit te voeren. Wel zijn diverse alternatieve activiteiten gehouden, zoals de Truiwedstrijd, Droombomenactie en Junior Energiecoach.

Meer berichten