Maaien met beleid: af en toe langer gras

HOF VAN TWENTE - De gemeente wil biodiversiteit graag verder stimuleren. Een groene omgeving met een mooie diversiteit aan bloemen en planten heeft veel voordelen. Zo ziet het er mooier uit, maar het zorgt ook voor het in stand houden van de belangrijke insecten die onder meer bijdragen aan onze voedselvoorziening of bestrijding van vervelende plagen.

De gemeente krijgt regelmatig vragen over het lokale groenbeheer. Onder meer over grasmaaien van de gemeente, zowel over de frequentie als locatie. Omdat de gemeente biodiversiteit wil stimuleren maait men namelijk minder op bepaalde plekken of op een andere manier dan voorheen. Een te strak plantsoen is namelijk niet echt een gunstige leefomgeving voor bijvoorbeeld de vele nuttige insecten. Het gevolg is dat de openbare ruimte er de afgelopen tijd wat minder netjes bij ligt dan men misschien gewend is. Toch is dit beter voor een natuurlijk evenwicht. Zo zijn bijvoorbeeld sluipwespen belangrijk om de overlastgevende eikenprocessierups tegen te gaan.

Plantsoenen en wegen
Over het algemeen maait de gemeente het gras langs de straten en stoepen eens per negen dagen. Een aantal grotere grasvelden in de wijken worden minder gemaaid vanwege de biodiversiteit. Gras langs invalswegen en en overgangsgebieden (zoals tussen woonwijk en buitengebied) maait de gemeente acht keer per jaar.

Begraafplaatsen en wadi’s
Andere objecten krijgen ook specifieke aandacht; zo maait de gemeente het gras op de reguliere begraafplaatsen als gazon: elke 9 dagen. Uitzondering hierop zijn de groengrafvelden in Diepenheim en Delden. Deze hebben een mooie groene uitstraling met veel bloemen, waardoor deze slechts twee keer per jaar gemaaid worden. De wadi’s - bovengrondse wateropvang om wateroverlast te voorkomen bij hevige regenval - worden twee keer per jaar gemaaid. In verband met de veiligheid worden overige glasvlakken rond deze objecten gemaaid als gazon. Zo is goed zichtbaar dat hier een wadi ligt, met het oog op de veiligheid van onder meer kinderen die hier spelen.

Meer berichten